ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสุขภาพจิตเตรียมทีม MCATT เยียวยาจิตใจครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่กำลังรอคอยการกลับมาของสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์ในอิสราเอล  ขอประชาชนรับฟังข่าวสารด้วยสติ ร่วมดูแลสังคมด้วยการแสดงออกต่อกันอย่างเหมาะสม  และหมั่นสำรวจสุขภาพใจด้วยตนเองผ่านช่องทางไลน์คิวอาร์โคด Mental Health Check In (MHCI)  หรือทางเว็บไซต์ www.วัดใจ.com

 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม  นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า  จากสถานการณ์ในประเทศอิสราเอล  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการช่วยเหลือเพื่อพาพี่น้องชาวไทยกลับมาอย่างเร่งด่วนนั้น กรมสุขภาพจิตได้ให้ในการช่วยเหลือคนไทย ดูแลเยียวยาด้านจิตใจ โดยในกลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง  ในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง กรมสุขภาพจิต ได้เปิดไลน์ “สายด่วนสุขภาพจิต 1323 สำหรับคนไทยในอิสราเอล” พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุน เพื่อดูแลจิตใจในสภาวะวิกฤตสำหรับคนไทยในอิสราเอล โดยสามารถรับบริการได้ทันทีหรือเลือกนัดหมายวันเวลาในการรับบริการ เพื่อให้นักจิตวิทยาติดต่อกลับและดูแลสุขภาพใจได้อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง 

นพ.พงศ์เกษม กล่าวว่า ในส่วนของครอบครัว และญาติของผู้ที่เสียชีวิตและญาติของผู้ที่ยังติดค้างอยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบ กรมสุขภาพจิตได้จัดเตรียม MCATT พร้อมเข้าไปประเมินสภาพจิตใจ ระดับความเครียด และนำเข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงส่งต่อเข้ารับการรักษาหากจำเป็น ซึ่งเมื่อได้รับการประสานข้อมูลของญาติของผู้ได้รับผลกระทบ ทีม MCATT ในพื้นที่ก็พร้อมจะเข้าไปดูแลทันทีเพื่อให้การดูแลด้านจิตใจอย่างเต็มที่ ซึ่งตอนนี้เรื่องของความเครียดและอารมณ์ที่เศร้าหมองของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ที่กำลังที่กำลังรอคอยการกลับมาของสมาชิกในครอบครัวเป็นเรื่องที่กรมสุขภาพจิตให้ความสำคัญ โดยได้มีการกำหนดแผนในการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตที่อาจเกิดขึ้นได้ในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือผู้ใกล้ชิดของครอบครัวผู้สูญเสีย หรือผู้ที่กำลังรอคอย ให้สื่อสารแสดงความรัก ความห่วงใย หรือไว้อาลัยอย่างเหมาะสม ซึ่งการร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียและส่งต่อความหวังสำหรับผู้ที่รอคอยจะช่วยป้องกันปัญหาทางสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้ 

กรมสุขภาพจิต ขอให้ประชาชนรับฟังข่าวสารด้วยสติ ร่วมดูแลสังคมด้วยการแสดงออกต่อกันอย่างเหมาะสม  และหมั่นสำรวจสุขภาพใจด้วยตนเองผ่านช่องทางไลน์คิวอาร์โคด Mental Health Check In (MHCI)  หรือทางเว็บไซต์ www.วัดใจ.com เพื่อรู้เท่าทันสัญญาณความเสี่ยงภาวะสุขภาพจิตที่อาจเกิดจากการรับฟังข่าวสารที่ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องได้ พร้อมเพิ่มการสื่อสารเชิงบวกต่อผู้อื่น งดแชร์ภาพผู้เสียชีวิต เพื่อแสดงความเคารพ และลดผลกระทบทางจิตใจแก่ญาติและผู้ได้รับผลกระทบ ลดการแสดงความเห็นรุนแรง และส่งต่อกำลังใจให้สังคมผ่านเหตุการณ์นี้ต่อไปได้