ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ชลน่าน” ประชุมยกร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ปรับแก้ให้รัดกุมจาก 94 มาตรา เหลือ 77 มาตรา เน้นควบคุม เข้มการขออนุญาตทุกอย่าง รวมร้านแคนนาบิสช็อป  ชี้ร่างกฎหมายยังต้องพิจารณาอีกหลายขั้นตอน จากนี้รับฟังความคิดเห็น ไม่มีพิจารณากลับเป็นยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมหารือยกร่างเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ....    ว่า  การประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาร่างกฎหมาย ซึ่งยังต้องใช้เวลา เพราะยังมีอีกหลายขั้นตอน ทั้งการรับฟังความคิดเห็น การฟังจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการในที่ประชุมมีข้อสังเกตต่างๆ ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่ามีการปรับแก้เนื้อหาจากร่างกฎหมายเดิมก่อนหน้านี้ที่ตกไปหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เยอะ โดยตัวบทเดิม 94 มาตรการ ขณะนี้เหลือ 77 มาตรา สาระสำคัญเยอะมาก โดยเฉพาะมาตรการควบคุม การอนุญาตอนุมัติ เช่น ผู้ที่จะปลูกกัญชา เดิมให้จดแจ้ง แต่เมื่อเป็นสมุนไพรควบคุม จึงต้องมีการอนุญาต รวมทั้งเรื่องโทษ เดิมโทษสูง แต่เราปรับให้สอดรับกับยาเสพติดทั่วไป รวมทั้งมาตรการควบคุมไม่ให้ใช้กัญชาผิดประเภท ส่วนการขออนุญาตในแคนนาบิสช็อป ก็ให้ใช้ต่อไปแต่ทุกอย่างจะมีการใช้ต้องมีการขออนุญาตทั้งหมด

เมื่อถามว่าจำเป็นต้องปรับให้บางส่วน หรือช่อดอกเป็นยาเสพติดหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ไม่ต้อง เพราะจริงๆเป็นยาเสพติดตามกฎหมายการดำเนินการจะให้อำนาจคณะกรรมการและประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ THC ต้องเกิน ร้อยละ 0.2 จึงเป็นยาเสพติด แต่ว่าพืช กัญชาเป็นพืชที่มีสารเสพติดอยู่แล้ว ไม่ว่า จะต้น ใบ หรือช่อดอก ซึ่งการนำไปใช้ผิดประเภท จะทำให้เกิดการเสพติด โดยกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม