ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.เมตตาฯ(วัดไร่ขิง)กรมการแพทย์ ห่วงใยประชาชนจากกรณีที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์การรักษาโรคตาด้วยความเชื่อส่วนบุคคลและพบว่าหลังจากการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวไม่สามารถรักษาหายได้จึงอยากเตือนประชาชน หากพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติควรพบจักษุแพทย์

วันที่ 15 พ.ย. 2566 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์  รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าในด้านการรักษาเรามีแพทย์เฉพาะทางที่สามารถดูแลผู้ป่วยหลายด้าน โดยเฉพาะจักษุแพทย์ของโรงพยาบาลทุกพื้นที่ต่างมีความสามารถในการรักษาเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการเครื่องมือทางการแพทย์ด้านจักษุมีความก้าวหน้าให้ความแม่นยำในการตรวจรักษาที่ดีผู้ป่วยสามารถมั่นใจและไว้วางใจในจักษุแพทย์ได้ หากมีอาการผิดปกติทางตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ลุกลามจนเกิดการสูญเสียอวัยวะได้ เพื่อลดความสูญเสียที่ป้องกันได้ เมื่อรู้สึกว่าดวงตาของเรามีภาวะไม่ปกติควรพบจักษุแพทย์ทันที

นายแพทย์อาคม  ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กล่าวว่า ตามที่มีกระแสข่าวออกมาว่าคุณยายท่านหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีอาการตามองไม่เห็นข้างหนึ่งและอีกข้างสายตาเลือนราง มีผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยการรักษาตามวิธีทางความเชื่อส่วนบุคคลด้วยการตบไหล่ ซึ่งไม่ใช่วิธีรักษาการรักษาโรคทางตาโดยทั่วไปที่สามารถทำให้กลับมามองเห็นได้เหมือนปกติ และอาจจะส่งผลเสียอย่างอื่นตามมาได้ทั้งนี้ โรคทางตา อาการผิดปกติที่สังเกตได้ เช่นตาพร่ามัว ปวดตา จุดดำลอยไปมาคล้ายแมลงหวี่บินผ่าน อาการฟ้าแล่บ เห็นเหมือนหยากไย่ อาการเหล่านี้เป็นเพียงอาการเบื้องต้น ไม่ควรปล่อยทิ้งอาจทำให้อาการลุกลามมากขึ้น ควรพบจักษุแพทย์ที่ชำนาญการเพื่อการรักษาที่ถูกวิธีและปลอดภัย เราสามารถการเช็คตาง่ายๆ โดยการปิดตาดูทีละข้าง หากตาสองข้างเห็นไม่เท่ากันหรือเปลี่ยนแปลงจากเดิมควรพบจักษุแพทย์ เพื่อเป็นการป้องกันควรตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้ง

นายแพทย์เอกชัย อารยางกูร รองผู้อำนวยการด้านจักษุวิทยา กล่าวเสริมว่า การรักษาด้วยวิธีตามความเชื่อส่วนบุคคลอย่างวิธีการตบไหล่พลังจิตหรืออื่นๆซึ่งไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยัน อาจทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องไม่ทันการณ์ เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้หากท่านสังเกตพบอาการที่ผิดปกติทางการมองเห็นอาทิตาพร่ามัว ปวดตาซึ่งอาจเป็นหนึ่งในอาการของโรคต้อกระจกหรือต้อหิน จุดดำลอยไปมาคล้ายแมลงหวี่บินผ่าน อาการฟ้าแล่บ เห็นเหมือนหยากไย่นี่เป็นอาการของโรคทางจอตาตาแดง ตาแห้ง ระคายเคืองตาคันยุบยิบที่เปลือกตาอาจส่งสัญญาณของโรคภูมิแพ้ขึ้นตา หรือ หากเราชะล่าใจต่ออาการต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้น

ผลที่ตามมาอาจทำให้เราสูญเสียการมองเห็นถาวรได้ เมื่อพบความผิดปกติให้รีบพบจักษุแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษาอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ด้านจักษุมีความก้าวหน้า และเครื่องมือทางด้านจักษุมีความทันสมัยสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ดังนั้นการพบจักษุแพทย์เฉพาะทางย่อมทำให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาเป็นผลที่ดีผู้สูงอายุ ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคต้อหินและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานควรตรวจสุขภาพตาทุกปี เพื่อลดภาวะการสูญเสียการมองเห็น