ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค เตือนสูบบุหรี่ไฟฟ้าบ่อยครั้งเสี่ยงเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า แนะขอรับคำปรึกษาเลิกบุหรี่ได้ที่สายด่วน 1600 ฟรี 

 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นสินค้าทำลายสุขภาพ มีสารพิษ หากเสพติดก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหลายส่วน ทั้งต่อระบบทางเดินหายใจและปอด ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงระบบประสาทและสมอง นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาพจิต โดยพบว่า ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีโอกาสได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้ามากถึง 2.10 เท่า และการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่บ่อยครั้ง ยังมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าสูงถึง 2.39 เท่า และจะมีภาวะวิตกกังวล หงุดหงิดง่าย รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่มีอยู่จะรุนแรงยิ่งขึ้น

 

 

นพ.ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ห่วงใยประชาชนที่คิดจะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงผู้ที่สูบอยู่ในปัจจุบัน ควรเลิกสูบบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ  ทั้งต่อตัวผู้สูบและคนใกล้ชิด ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการช่วยเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ 2 ช่องทาง คือ 1) สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน และ 2) ขอรับคำปรึกษาที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร. 1600 ฟรี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร 0 2590 3850