ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ" ฉุนขาดหลังพบเนื้อหาในสื่อกรณี “อาสา ศาลิคุปต” แกนนำกลุ่มลาขาดควันยาสูบ ให้ข่าวกล่าวหาทำคนเข้าใจผิด ขัดข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม ส.ส.และกรรมาธิการ ย้ำ! ยังมีจุดยืนค้านยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย   

   

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ศ.นพ ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ และประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ตนได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำสำนักงานองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเซียตะวันออกเฉียงใต้ SEARO ว่า ได้อ่านพบข่าวที่ให้โดย นายอาสา ศาลิคุปต แกนนำกลุ่มลาขาดควันยาสูบ หรือ ECST เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Malaya Business Insight เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ.2023 ที่นายอาสาระบุว่า “นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้เป็นผู้ริเริ่มการถก อภิปรายในรัฐสภา เพื่อยกเลิกการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าและเปลี่ยนมาเป็นการควบคุมแทน” และจากการตรวจสอบเพิ่มเติม  ข่าวเดียวกันยังได้รับการเผยแพร่ใน INQUIRER. net วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 ด้วย

ศ.นพ.ประกิตกล่าวต่อไปว่า การให้ข่าวดังกล่าวของนายอาสา ศาลิคุปต ที่อ้างถึงตน ไม่เป็นความจริง เพราะตนไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการถกอภิปรายเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในสภาผู้แทนราษฎร และที่สำคัญตนยืนยันมาตลอดที่ขอให้รัฐบาลไทยคงกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า  อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในแวดวงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  ถึงจุดยืนของตน ที่คัดค้านการยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งทำให้เกิดความสับสนและสร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของตน

อีกทั้ง  นายอาสา ศาลิคุปต ซึ่งขณะนี้เป็นหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณากฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า สภาผู้แทนราษฎร การออกมาให้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการ ที่สภาผู้แทนราษฎรตั้งขึ้น ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง น่าจะมีความผิด ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 ข้อ 12 ที่ห้ามสมาชิกและกรรมาธิการ นำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อื่นใด

“ ผมจึงขอเรียกร้องให้นายอาสา แก้ไขความผิดพลาดที่ให้ข่าวในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงที่พาดพิงถึงผม โดยแจ้งต่อสื่อ Malaya Business Insight และ INQUIRER. net และส่งสำเนาที่แจ้งต่อสื่อทั้ง 2 ฉบับมาให้ผมด้วย    ขณะเดียวกัน ผมจะทำหนังสือร้องเรียนถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ขอให้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายอาสา ขัดต่อ ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.2563 หรือไม่ และมีความผิดหรือไม่ รวมทั้งส่งหนังสือหนังสือร้องเรียนต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณากฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า  นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล เพื่อแจ้งที่ประชุมกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทราบและบันทึกในรายงานการประชุมของกรรมาธิการวิสามัญฯ ด้วย”

      

 

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก Asa Saligupta 

 

อ้างอิง : 1. Thailand asked to take cue from PH’s tobacco harm reduction approach | https://malaya.com.ph/news_news/thailand-asked-to-take-cue-from-phs-tobacco-harm-reduction-approach/?amp

          2. Thailand asked to follow the PH lead in accepting safer tobacco alternatives | https://newsinfo.inquirer.net/1862707/thailand-asked-to-follow-the-ph-lead-in-accepting-safer-tobacco-alternatives