ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การเภสัชกรรม เดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์  ขณะนี้ยาหลายรายการได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาจาก อย.  และเริ่มทยอยออกสู่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงปี 2567

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคเอดส์ทั่วโลก พบว่าในปี 2565 มีผู้ติดเชื้อทั่วโลก สะสม 39 ล้านคน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1.3 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิต 630,000 คน สำหรับประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เผชิญกับปัญหาการระบาดของโรคเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง จากการคาดประมาณข้อมูลผู้ติดเชื้อ ณ วันที่ 27 เม.ย.66 พบว่ามีผู้ติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู่ จำนวน 560,000 คน     เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 9,200 คน (เฉลี่ย 25 คน/วัน) และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 11,000 คน/ปี (เฉลี่ย 30 คน/วัน)   และที่น่าเป็นห่วงคือในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเยาวชนช่วงอายุ 15-24 ปี ถึงร้อยละ 47 เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีทางเลือกใหม่ เข้าถึงยามากขึ้น และมีชีวิตที่ยืนยาว ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

องค์การเภสัชกรรมจึงได้คิดค้น วิจัย และพัฒนายากลุ่มใหม่ๆ ตามแนวทางการรักษาใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามแนวโน้มการพัฒนาและการใช้ยาทั่วโลก ซึ่งมีแนวคิดในการใช้ยาที่มีจำนวนน้อยลง เช่น การใช้ยาสูตรผสม 2 ตัวในการรักษาแทนการใช้ยาสูตรผสม 3 ตัว หรือการใช้ยาที่มีความถี่ในการรับประทานยาน้อยลง ทำให้รับประทานยาได้ง่ายขึ้น และลดผลข้างเคียง แต่ยังคงให้ประสิทธิผลในการออกฤทธิ์เท่าเดิมหรือดีขึ้น ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีวินัยในการรับประทานยาและลดการดื้อยาได้ ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

“ปัจจุบัน อภ.มีการพัฒนาทั้งยาต้านไวรัสเอดส์สูตรที่มี Dolutegravir ตามแนวทางการรักษาล่าสุด และยารักษาโรคแทรกซ้อน เช่น ยาต้านไวรัสตับอักเสบบีที่ลดการดื้อยา และ ยาต้านไวรัสตับอักเสบซีที่รักษาครอบคลุมได้ทุกสายพันธุ์ โดยขณะนี้ยาหลายรายการได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเริ่มทยอยออกสู่ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงปี 2567” ภญ.นันทกาญจน์ กล่าว

 

 

รองผู้อำนวยการอภ. กล่าวต่อว่า  องค์การเภสัชกรรมยังคงมีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนายากลุ่มใหม่และยาสูตรใหม่ที่ใช้ในการรักษาและการป้องกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการปรับราคายาลดลง เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น หากผู้ป่วยได้รับยาอย่างรวดเร็ว มีทางเลือกในการใช้ยาที่เหมาะสม จะสามารถส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า “เอดส์รู้เร็วรักษาได้”  โดยองค์การเภสัชกรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติเอดส์ภายใต้แนวคิดการรณรงค์ “Let Communities Lead” ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน องค์กร และกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะเยาวชน ให้ตระหนักถึงการป้องกัน และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน มุ่งสู่เป้าหมายยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS) ภายในปี 2573

 

นอกจากนี้ องค์การเภสัชกรรมยังได้ร่วมจัดกิจกรรมในงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ ชั้น M1 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยองค์การเภสัชกรรมมีการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด การวิจัย พัฒนา และผลิตยาเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวความเป็น HERO ขององค์การเภสัชกรรม ในการใช้อาวุธ (ยา) ต่อสู้กับศัตรูตัวร้ายคือ เชื้อไวรัสเอชไอวี/เอดส์ และสื่อสารความรู้ถึงกระบวนการที่ยาต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ภายในบูธยังมีกิจกรรมถ่ายภาพ Photo booth ทำ Tag กระเป๋า และเกมทุบไวรัสเอดส์ และในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ระหว่าง เวลา 13.00 – 13.45 น. องค์การเภสัชกรรมร่วมกิจกรรมการเสวนาบนเวทีกลางของงาน ในหัวข้อ “ARV & ME อาวุธคู่สู้เอดส์”        โดยดร.ภญ.รัชนีกร  เจวประเสริฐพันธุ์ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ และ ดร.ภญ.จิราพร มงคลปิยวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิจัยเภสัชภัณฑ์ 1 กองวิจัยเภสัชภัณฑ์และนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

 

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง