ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรมช.สธ. 3 ราย เพื่อช่วยบริหารงาน และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแวดวงสาธารณสุขมีการเผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า การแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ

1.น.ส.ณัษฐพร อินทร์คง          คณะทำงาน

2.นายศุภณัฐ กิตติธาราทรัพย์  คณะทำงาน

3.นายประเวศ พึ่งแสวงผล        คณะทำงาน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง