ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การขับเคลื่อนบัตรประชาชนใบเดียว ระยะที่ 1 ดำเนินการใน 4 เขตสุขภาพ 4 จังหวัด ได้แก่ 

- เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่

-  เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี

- เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดหนองบัวลำภู

- เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดนราธิวาส 

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.hfocus.org/content/2023/11/28907