ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ขับเคลื่อนบัตรประชาชนใบเดียวต่อเนื่องในระยะที่ 2 ในพื้นที่ 8 เขตสุขภาพ 8 จังหวัด ได้แก่ 

- เขตสุขภาพที่ 2  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

- เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

- เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสระแก้ว 

- เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดหนองบัวลำภู

- เขตสุขภาพที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

- เขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอำนาจเจริญ

- เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดพังงา

อ่านต่อ https://www.hfocus.org/content/2023/11/28907