ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดสธ. เผย น้ำท่วม “นราธิวาส” กระทบโรงพยาบาล 3 แห่ง เป็น รพ.สต. 2 แห่ง และรพ.สุคิริน แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ตามปกติ กำชับรพ.ทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ หลังพบ 3 ลุ่มน้ำระดับน้ำยังเพิ่มสูง พร้อมจัดทีมออกให้บริการประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มติดบ้านติดเตียง

 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัย จ.นราธิวาส ว่า เช้าวันนี้ได้รับรายงานจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ว่าลุ่มน้ำหลัก 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ ลุ่มน้ำโก-ลก ลุ่มน้ำสายบุรี และลุ่มน้ำบางนรา ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่น้ำท่วมได้ขยายวงกว้างเป็น 13 อำเภอ เบื้องต้นมีสถานบริการได้รับผลกระทบจำนวน 3 แห่ง โดย 2 แห่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมืองนราธิวาส แต่สามารถเปิดให้บริการได้ ส่วนอีกแห่ง คือ โรงพยาบาลสุคิริน อำเภอสุคิริน มีน้ำท่วมขังบริเวณที่พักเจ้าหน้าที่ การออกให้บริการของรถฉุกเฉิน EMS ค่อนข้างลำบาก ยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติเช่นกัน คาดว่าหากฝนหยุดตกสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติภายในเย็นวันนี้ อย่างไรก็ตาม ได้วางแผนรองรับการให้บริการประชาชนไว้แล้วหากฝนยังตกต่อเนื่อง

 

“ขณะนี้ถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรได้ ภาพรวมมีครัวเรือนได้รับผลกระทบ 9,558 ครัวเรือน ประมาณ 20,000 กว่าคน ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต แต่พื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการรับบริการทางการแพทย์ จึงได้กำชับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผู้บริหารสถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่ ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจัดทีมออกให้บริการประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ติดบ้านติดเตียงเพื่อไม่ให้ขาดการรักษาต่อเนื่อง รวมถึงจัดยาชุดช่วยเหลือน้ำท่วมดูแลประชาชน ซึ่งหากไม่เพียงพอสามารถประสานมายังส่วนกลางเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมได้” นพ.โอภาสกล่าว

ภาพจากสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุข