ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกฯ “สมศักดิ์” เซ็นแต่งตั้ง “นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์”  เป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสส. คนใหม่ หลังคนเดิมหมดวาระเมื่อวันที่ 21 ม.ค.67 ที่ผ่านมา

 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ 1/2567 เรื่องแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แต่งตั้ง นายสุปรีดา อดุลยานนท์ เป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นวาระที่สอง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และครบกำหนดตามวาระในวันที่ 21 มกราคม 2567 ปรากฎตามคำสั่งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่ 2/2566 จึงแต่งตั้ง นายพงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ เป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับประวัติของ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หรือหมอบอย

-จบแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในปี 2529 

-ต่อมาจบแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา จากโครงการ Field Epidemiology Training Program สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข และได้รับอนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา ปี 2543

เคยได้รับรางวัล JOHNSNOW AWARD ของ CDC ในปีพ.ศ. 2541 (รางวัลระดับนานาชาติด้านระบาดวิทยา) จากผลการสอบสวนโรคเรื่อง การสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจาก Botulinum toxin ในหน่อไม้อัดปี๊บจังหวัดน่าน  ส่วนการทำงานเคยดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รพ.น่าน ก่อนลาออกมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส.เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565
 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง