ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ไทย-มาเลย์ ร่วมประชุม 2 พรมแดน เตรียมพร้อมและการป้องกันควบคุมโรค "พิษสุนัขบ้า" ทำงานร่วมกันระหว่างประเทศในการกำจัดโรค เผยบริเวณชายแดนเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง เพราะมีการเคลื่อนย้ายของประชากรคนและสัตว์เลี้ยง   

เมื่อวันที่ (30 มกราคม 2567) ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สัตวแพทย์หญิง ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ นพ.โรม บัวทอง ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากกองโรคติดต่อทั่วไป กองระบาดวิทยา และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จากจังหวัดสงขลาและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย กว่า 100 คน ร่วมประชุมหารือตามสถานการณ์สมมติเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนรัฐเคดาห์ ระหว่างวันที่  30-31 มกราคม 2567

นพ.อภิชาต กล่าวว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค เป็นเจ้าภาพจัดหารือร่วมกันระหว่างจังหวัดสงขลาและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อวิเคราะห์และประเมินภัยคุกคามระหว่างพรมแดน เห็นพ้องกำหนดให้การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า      ต้องทำงานร่วมกันระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมระหว่างสองพรมแดนในวันนี้จะเป็นการสร้างความมั่นคงในการตอบโต้กับการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในอนาคต เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่มีความรุนแรงต่อการเสียชีวิตสูงที่สุด 

นพ.เฉลิมพล กล่าวว่า การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นที่เสี่ยงสูงมักพบในบริเวณชายแดนเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของประชากรคนและสัตว์เลี้ยง จึงมีความจำเป็นต้องเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรที่ทำงานในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียเตรียมความพร้อมหากการระบาดขยายเป็นวงกว้าง

สัตวแพทย์หญิง ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมระหว่างประเทศของ 2 พรมแดนนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการเตรียมพร้อมและการป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศ สามารถเสริมสร้างกลไกการปฏิบัติร่วมกันระหว่างสองประเทศผ่านการจำลองสถานการณ์ โดยเน้นเเนวทางการเเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนมาตรการและกลไกการปฏิบัติร่วมกันในการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า 

การประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขและสำนักงานปศุสัตว์ของรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย หน่วยงานท้องถิ่น ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านตรวจสัตว์ป่า สาธารณสุข และปศุสัตว์ในพื้นที่ หน่วยงานระดับเขตจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต และหน่วยงานส่วนกลาง จากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กองระบาดวิทยา กองโรคติดต่อทั่วไป และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุขในการร่วมประชุมกลุ่มย่อยเน้นแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละด้านของการป้องกันควบคุมโรค การส่งต่อและการจัดการด้านการแพทย์ การป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ และการจัดการที่ด่านชายแดน ผลการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปพัฒนาแนวทางการเเลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างด่านสะเดาและด่าน Bukit Kayu Hitam เพื่อตอบโต้โรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงพัฒนาแนวทาง การดำเนินงานจัดการโรคและภัยสุขภาพอื่นๆ ที่ยังเป็นความท้าทายระหว่างการทำงานของสองพรมแดน