ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ต้อนรับคณะผู้บริหารวุฒิสมาชิก ผู้นำองค์กรภาคเอกชน จาก Shizuoka Prefecture ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงาน พร้อมร่วมประชุม แสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเวลเนส น้ำพุร้อนเชิงสุขภาพ  

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นพ.กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก ผู้บริหาร และบุคลากรกรม ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารวุฒิสมาชิก และผู้นำองค์กรภาคเอกชน จาก Shizuoka Prefecture ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงาน พร้อมร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยน แสวงหาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเวลเนส น้ำพุร้อนเชิงสุขภาพ ณ ห้องประชุมไพรพฤกษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ.นนทบุรี

สำหรับการเดินทางในครั้งนี้เพื่อแสวงหาความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับประเทศไทย ในมิติเศรษฐกิจการค้า การศึกษาวิจัย ในสาขาน้ำพุร้อน (Hot Springs Economy) สปา&เวลเนส (Spa & Wellness Economy) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) การส่งเสริมและรักษาสุขภาพ (Health Promote & Healing) ความร่วมมือและมิตรภาพระหว่าง Shizuoka Prefecture กับส่วนกลางและส่วนจังหวัดของประเทศไทย 

ยกระดับแหล่งน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะผู้บริหารระดับสูงจากจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมหารือกับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอรับทราบนโยบายและแสวงหา ความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระหว่างสองประเทศ 

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงจากจังหวัดชิซุโอกะ (Shizuoka) ประเทศญี่ปุ่น สโมสรน้ำพุร้อนไทยและสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย เพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ในมิติการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมุ่งเน้นความร่วมมือและสนับสนุนการท่องเที่ยว ร่วมกันในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะการยกระดับแหล่งน้้าพุร้อนไทยสู่เมืองสปาน้้าพุร้อน (Hot Spring Spa Town) และเส้นทางท่องเที่ยวสายน้้าพุร้อน 

ทั้งนี้ ในปี 2567 ภาครัฐมีนโยบายสำคัญในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) มีเทรนด์เติบโตทั่วโลก และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยมีแหล่งน้ำพุร้อนทั่วประเทศ สามารถสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจให้กับภาคธุรกิจและชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการท่องเที่ยว การขยายวันพำนัก และการเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมากขึ้น 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง