ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศิริราชจัดงานแข่งขันวิชาการนานาชาติ “SIMPIC 2024” โดยทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกกว่า 61 พร้อมเผยช่วยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรคและถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิ

เมื่อวันที่ 18-21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 หรือ Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition (SIMPIC 2024) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี เพื่อสร้างบรรยากาศทางการศึกษาให้กับนักศึกษาแพทย์ กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาแพทย์จากสถาบันอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วต่อยอดนําไปสู่การเป็นแพทย์ที่มีทักษะ ความพร้อม ความสามารถรอบด้าน ตอบสนองยุคสมัย ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Universitas Brawijaya, Khwaja Yunus Ali Medical College, De La Salle Medical and Health Sciences Institute, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City และ Lee Kong Chian School of Medicine, Nanyang Technological University

รศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน ดังนี้

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนักศึกษาแพทย์มากมาย อาทิ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม, พระราขวังพญาไท และคุ้งบางกระเจ้า กิจกรรมฐานแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย และกิจกรรมการแสดงจากนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอีกด้วย

ทั้งนี้ ตัวแทนสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ให้ข้อมูลว่า การจัดการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ (SIMPIC) ประจำปี 2566 นั้น เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษา และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิตซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อหลายชนิดที่สามารถแพร่ระบาดในชุมชนได้ง่าย เช่น COVID-19, ไข้หวัดใหญ่, ไข้เลือดออก เป็นต้น รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเชื้อ นอกจากนี้การแข่งขัน SIMPIC 2024 ยังมอบความรู้ให้กับผู้รับชมทั้งที่มาออนไซต์ และรับชมออนไลน์ผ่าน Facebook Live เกี่ยวกับการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรค ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิอีกด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง