ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายกัญชา เล็งส่งหนังสือถึง รมว.ยุติธรรม 6 มี.ค. จี้ให้ทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง สุรา บุหรี่ กัญชา ยาบ้า แจงต่อสาธารณะด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สิ่งไหนมีคุณมีโทษมากกว่ากัน

นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย กล่าวว่า หากสังเกตุจะพบว่าเมื่อครั้งที่มีการนำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดและต่อมามีการจัดทำ พ.ร.บ.กัญชา เสียงของสังคมในขณะนั้นคือ กัญชาเป็นสิ่งเลวร้าย โดยที่ไม่มีใครยอมนำข้อเท็จจริงที่มีการศึกษาหรือรูปธรรมของการใช้กัญชารักษาผู้ป่วยขึ้นมาพูดเลย สิ่งที่สังคมกระทำในขณะนั้นคือส่งแรงเชียร์ให้กับคนที่เคลื่อนไหวเพื่อจะนำกัญชากลับไปสู่บัญชียาเสพติด โดยไม่รู้จักกัญชาว่าคืออะไร เพราะเชื่อจากการตกอยู่ในบัญชียาเสพติดมายาวนานว่า กัญชาคือสิ่งเลวร้ายและใช้ความเชื่อนั้นตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวกัญชา จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่น คือ ความรู้เรื่องกัญชาไม่ถูกนำเสนอต่อสาธารณะ 

นายประสิทธิ์ชัย กล่าวต่อว่า เครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ขอให้การกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงยุติธรรม ยึดข้อเท็จจริงในการกำหนดนโยบาย โดยจะเริ่มต้นด้วยการส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ขอตั้งคำถามต่อ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ว่าเหตุใดจึงเอากัญชากลับสู่ยาเสพติด โดยขอให้ทำข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง สุรา บุหรี่ กัญชา ยาบ้า เมื่อพิจารณาข้อมูลวิทยาศาสตร์แล้วสังคมจะได้ตัดสินว่าควรนำสิ่งใดกลับสู่ยาเสพติดและสิ่งใด ถึงเวลาที่สังคมนี้ต้องกลับมาสู่ข้อเท็จจริง และสังคมต้องเรียกร้องให้มีการใช้ข้อเท็จจริงในการกำหนดนโยบาย หากสังคมละเลยฝ่ายการเมืองไม่แน่ว่าจะนำยาเสพติดตัวใดออกมาให้ใช้กันอย่างอิสระได้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง