ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. ปิดการประชุมวิชาการ “25 ปี ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง รวม 18 รางวัล ชี้ การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ช่วยขจัดปัญหาความรุนแรงให้หมดลงได้

วันนี้ 8 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการ 25 ปี ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “คืนรอยยิ้ม สร้างพลังแข็งแกร่งให้ชีวิต (OSCC THE SECOND SMILE)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ในการดูแลช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง รวม 18 รางวัล และกล่าวว่าการประชุมวิชาการ “25 ปี ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข” ประสบความสำเร็จอย่างดี ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย และแผนงานในอนาคต รวมทั้งความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยในการดูแลผู้ถูกกระทำรุนแรง ซึ่งจะช่วยพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย ประชาชน และวงการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 

“การดูแลเหยื่อหรือผู้ถูกกระทำความรุนแรง เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน คนที่ทำงานด้านนี้ต้องทำด้วยหัวใจจริงๆ ซึ่งจะรู้สึกถึงการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งตัวผู้ถูกกระทำ ครอบครัวของผู้ถูกกระทำ และสังคม เป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น เชื่อมั่นว่าการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานและการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะนำไปสู่การขจัดปัญหาความรุนแรงให้หมดลงได้ในที่สุด” นพ.โอภาส กล่าว

สำหรับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 18 รางวัล แบ่งเป็น การนำเสนอทางวาจา (Oral Presentation) รวม 3 รางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง "Welfare Protection : a Fast-Track for Domestic Violence" รพ.ลำปาง และการนำเสนอทางโปสเตอร์ (Poster Presentation) รวม 15 รางวัล เป็นรางวัลชนะเลิศ 5 ผลงาน ได้แก่ เรื่อง “การพัฒนาระบบการแจ้งเหตุของศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลลำพูน”,  “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรา (Rape) คลินิกศูนย์พึ่งได้ รพ.คง” จ.นครราชสีมา, “การพัฒนาระบบบริการหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ศูนย์พึ่งได้ (OSCC) รพ.ตรัง”, “คนบาปคราบนักบุญ” รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และ “คนไทยหรือเปล่า?” สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์