ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาฝุ่นเชียงใหม่  PM2.5 พร้อมเยี่ยมบ้านพัก รพ.แม่แตง สั่งต้องดูแลสวัสดิการบุคลากรให้ดี ความเป็นอยู่ต้องดีให้พวกเขาอยู่ได้ ไม่ไหลออกเอกชน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักในโรงพยาบาลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้า

โดยในช่วงเช้า นายเศรษฐา ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการถ่ายทอดผ่านระบบ zoom ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมประชุมด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   

ชี้ฝุ่นเชียงใหม่ ติด 1 ใน 10 แต่ปีนี้ฝุ่นลดลง

นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยกล่าวถึงการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ว่า เป้าหมายหลักคือมาติดตามปัญหาไฟป่า การป้องกันการเผาไหม้ และการจัดการกับฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่  รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่อง ฝุ่น PM 2.5 เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยยอมรับปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมือง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ปีนี้ ค่าฝุ่น PM 2.5 ลดลง รวมถึงทั้ง Hot Spot และพื้นที่เผาไหม้ Burn Scar ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง หรือ 2 ใน 3

“เรื่องนี้ต้องให้ขวัญและกำลังใจคนทำงานด้วย แม้ในอดีตที่ผ่านมาจะมีการนำเสนอข่าวออกไปมากว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถูกจัดอันดับค่าฝุ่นเป็นอันดับ 1 ใน 10 ของโลกตลอดเวลา แต่ปริมาณของฝุ่นก็ลดลงไปถึง 1 - 2 ใน 3 ของปริมาณทุก ๆ ปี ซึ่งตอนนี้เข้าสู่ระยะเฝ้าระวัง การที่นายกฯ และคณะ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางมาครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีว่าจากนี้ต่อไปอีก 45 วันจะเป็นช่วงเฝ้าระวังสำคัญที่สุด”

 

ตรวจเยี่ยมบ้านพักบุคลากรทางการแพทย์ ไม่แจ้งล่วงหน้า

ต่อมาเวลา 13.35 น.วันเดียวกัน นายเศรษฐา ยังลงพื้นที่ โรงพยาบาลแม่แตง เพื่อตรวจเยี่ยมบ้านพักของบุคลากรทางการแพทย์ โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้ากับทางโรงพยาบาล จึงมีเพียงเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมาให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลต่างๆ

จากนั้นนายกฯ ได้เดินดูบ้านพัก พร้อมสอบถามความเป็นอยู่ และกล่าวว่า ต้องดูแลบุลากรทางการแพทย์ให้ดี หากไม่มีสวัสดิการที่ดีก็จะไหลไปเอกชนกันหมด ดังนั้น ต้องเริ่มที่สวัสดิการ ความเป็นอยู่ต้องดีทั้งหมด ทั้งแพทย์พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยบ้านพักต้องปรับปรุงให้มีความสะดวกสามารถเข้าอยู่ได้ ทั้งนี้ ได้มอบให้นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ไปดูในเรื่องดังกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้าง โดยให้ที่นี่เป็นพื้นที่นำร่อง


 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง