ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. สุ่มเก็บตัวอย่าง พริก -ผงหมาล่า จากในประเทศและนำเข้าหาสารปนเปื้อน “สีซูดานเรด”   ส่งตรวจวิเคราะห์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อยู่ระหว่างรอผล! หากพบ Sudan red จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์  หลังไต้หวันสั่งห้ามนำเข้า ชี้ไม่ปลอดภัยที่จะนำมาใช้ในอาหาร  

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข้อมูล ไต้หวันแบนการนำเข้าพริกและหมาล่า นำเข้าจากจีน หลังพบสีซูดานเรด (Sudan red) ซึ่งไม่ปลอดภัยในการนำมาประกอบอาหาร ว่า ข่าวดังกล่าวเกิดจากเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงสาธารณสุขไต้หวันได้ตรวจพบสีซูดานเรดปนเปื้อนในพริกที่ผลิตในประเทศ ซึ่งสีซูดานเรด เป็นสีสังเคราะห์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ที่ยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้ในอาหาร หลังจากนั้นองค์การอาหารและยาไต้หวันและหน่วยงานระดับพื้นที่ จึงสอบสวนสาเหตุการปนเปื้อนพบว่ามาจากพริกที่นำเข้าจากประเทศจีน  จึงมีการตรวจสอบการนำเข้าจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับหมาล่า หรือพริกไทยเสฉวน เป็นเครื่องเทศในอาหารจีน มีกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และทำให้มีอาการชาเล็กน้อยในปาก ทั้งนี้หมาล่ารวมถึงพริกต่าง ๆ อาจลักลอบใส่สีซูดานเรด เพื่อเพิ่มสีสัน ซึ่งสีดังกล่าวมีงานวิจัยพบว่าทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง ถึงแม้ยังไม่พบการเกิดมะเร็งในมนุษย์ แต่ควรเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ภก.เลิศชาย กล่าวอีกว่า  เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค อย. ได้เฝ้าระวังและ เก็บตัวอย่างเช่น พริกป่นละเอียด  ผงพริกป่น ผงปรุงรสหมาล่า  หมาล่าเจียว  ซุปหมาล่ากึ่งสำเร็จรูป มาตั้งแต่ พ.ศ. 2565 ถึงปัจจุบัน โดยได้เก็บตัวอย่าง ณ ด่านอาหารและยา ซึ่งนำเข้าจากจีน อินเดีย ปากีสถาน และสเปน รวม 21 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสีซูดานเรด สำหรับปีงบประมาณ 2567 เก็บตัวอย่างจากจีนที่เดียว 3 ตัวอย่างตรวจไม่พบสีซูดานเรดเช่นเดียวกัน 

“ล่าสุดได้เก็บตัวอย่างจากสถานที่จำหน่ายในประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจาก จีน ปากีสถาน และสเปน รวม 13 ตัวอย่าง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ รวม 17 ตัวอย่าง  ส่งตรวจวิเคราะห์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจหาสีซูดานเรด ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์ หากพบสีซูดานเรด จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ผู้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ” รองเลขาฯอย.กล่าว

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือพบการกระทำฝ่าฝืน แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ