ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) พัฒนาระบบบริการห้องยาใช้ "หุ่นยนต์จัดยา" ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการจัดยา เภสัชกรให้บริการประชาชนได้มากขึ้น ลดเวลารอคอยรับยาลงได้ถึง 6 เท่า จาก 90 นาที เหลือเฉลี่ย 15 นาที เร็วสุด 5 นาที ประชาชนกว่าร้อยละ 90 พึงพอใจ

วันที่ 17 เมษายน 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบบริการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รองรับการให้บริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการใช้ระบบหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก

ทำให้สามารถจัดยาให้กับผู้ป่วยที่รับบริการห้องยาได้อย่างรวดเร็ว ระยะเวลารอคอยรับยาลดลงถึง 6 เท่า จากเดิมต้องใช้เวลาประมาณ 90 นาที เหลือไม่ถึง 15 นาที และบางใบสั่งยาใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น ทำให้เภสัชกรมีเวลาในการให้คำแนะนำการใช้ยาให้กับผู้ป่วยได้มากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการรักษาดีขึ้น และที่สำคัญ ผู้รับบริการกว่าร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการพัฒนาที่สามารถขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ ได้อย่างดี

ด้านแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคือ การพัฒนาห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ (Robotic Outpatient Pharmacy) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) ที่ขยายพื้นที่บริการเพิ่มจากโรงพยาบาลแห่งเดิม โดยเริ่มนำระบบหุ่นยนต์จัดยาอัตโนมัติมาใช้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทำหน้าที่เติมและจัดยาตามใบสั่งแพทย์ผ่านการอ่านข้อมูลบาร์โค้ด หรือ QR code จากการประมินผลพบว่า ระบบมีความแม่นยำสูง และไม่พบความผิดพลาดในการจ่ายยา ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณในส่วนของค่าจ้างบุคลากรและการสำรองยา ได้ถึงร้อยละ 50 ซึ่งเมื่อเปิดใช้ระบบอย่างเต็มรูปแบบ จะสามารถรองรับผู้รับบริการได้มากกว่า 2,000 คนต่อวัน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง