ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567-2570) อย่างเป็นทางการ ผู้รับเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน “ทีมยกระดับ” ยกทีม

สำหรับการเลือกตั้งดังกล่าว มีประกาศเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่วาระที่ 3 ระหว่าง พ.ศ.2567-2570  รับสมัครวันที่  5-14 ก.พ. 2567 สรุปลงสมัครทั้งสิ้น  4 ทีม และผู้สมัครอิสระ ประกอบด้วย ทีมยกระดับ , ทีมสานต่อ , ทีมพลังใหม่ ,ทีมพลังนักสาธารณสุข และอิสระ 4 คน กำหนดลงคะแนนระหว่างวันที่ 14 มี.ค. - 18 เม.ย. โดยผู้มีสิทธิรวม 52,787 คน โดยมีผู้ใช้สิทธิรวม 23,080 คน (43.72%)

วานนี้ 19 เมษายน ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการ พบว่า ทีมยกระดับ 12 คน ได้รับเลือกจากสมาชิกยกทีม ประกอบด้วย 12 อันดับ ดังนี้

1. รศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต   ได้  10,203  คะแนน 

2. รศ.วรางคณา จันทร์คง ได้   9,537    คะแนน

3. ผศ.สมตระกูล ราศิริ  ได้   9,218  คะแนน

4. นายพัทธพล อักโข ได้   8,111 คะแนน

5. นายกฤตย์ติวัฒน์ ฉัตรทอง ได้   8,090 คะแนน

6. นายสุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ ได้   7,955 คะแนน

7. นายชำนาญ มีมูล ได้   7,899 คะแนน

8. นางสุจิตรา ก่อกิจไพศาล ได้   7,884 คะแนน

9. นายสุธิชัย วงค์ชาญศรี ได้   7,638 คะแนน

10. นายประจักษ์ จันทรเสนา ได้   7,471 คะแนน

11. นายสมใจ สุดจิต ได้   7,375 คะแนน 

12. นายไพฑูรย์ จิตเนาวรัตน์ ได้   7,316 คะแนน

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง