ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. ยกระดับ “แอปพลิเคชันไลน์ สปสช.” (ID : @nhso) เพิ่มความสะดวกรับบริการ Doctor at Home และ AI DMIND ดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจเบื้องต้นคนไทยทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการยุคปัจจุบันด้วย “นวัตกรรมสาธารณสุขวิถีใหม่”     

วันที่ 23 เมษายน 2567 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นหนึ่งในชุดสิทธิประโยชน์ที่ สปสช. ให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนไทยทุกคนทุก เพื่อป้องกันภาวะเจ็บป่วยและมีสุขภาพที่ดี รวมถึงเข้าถึงบริการคัดกรองสุขภาพที่นำไปสู่การรักษาพยาบาล ซึ่งนอกจากการเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลแล้ว สปสช. ยังได้รุกพัฒนาการเข้าถึงบริการผ่านผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สปสช. (ไลน์ไอดี @nhso) โดยการเพิ่มเติมระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เข้ามาช่วยในการบริการตรวจคัดกรอง พร้อมไปกับการให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพกับประชาชน เพื่อให้สามารถดูแลเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ทั้งทางกายและทางใจได้อย่างสะดวกมากขึ้น 

ทั้งนี้ เริ่มจากการดูแลสุขภาพกาย โดยขณะนี้ประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือมีข้อกังวลเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ สปสช. กดเลือกเมนู Doctor at Home “หมอประจำบ้านอัจฉริยะ” ตรวจอาการเบื้องต้นด้วยตนอง ซึ่งจะเข้าสู่ไลน์ Doctor at Home และสามารถแชตสอบถามกับระบบ AI ที่จะประเมินอาการ และตอบคำถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยให้ โดยเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากตำรา 'คู่มือการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการส่งต่อผู้ป่วย' ของ รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อดีตอาจารย์แพทย์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นตำราที่เขียนเอาไว้อย่างครอบคลุม และยังเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ 

 "บริการนี้ ใครที่มีภาวะเจ็บป่วยสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากพบว่ามีภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะมีคำแนะนำในการดูแลตนเอง หรือกรณีประเมินแล้วว่า เป็นอาการที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือรุนแรงก็จะแนะนำให้ท่านไปพบแพทย์ โดยท่านสามารถเข้ารับบริการตามสิทธิการรักษา" รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

 ทพ.อรรถพร กล่าวต่อว่า นอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้ว ในไลน์ สปสช. ยังมีช่องทางการเข้ารับบริการสุขภาพใจ โดย สปสช. ได้ร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ด้านจิตเวช (AIMET) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความสะดวกในการรับบริการ AI DMIND บนไลน์ สปสช. ซึ่ง DMIND เป็นระบบ AI ที่ให้บริการประเมินสุขภาพใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้หากผลการประเมินพบว่ามีภาวะเสี่ยงต้องได้รับคำปรึกษาและรับการรักษา ทางนักจิตวิทยาจากสายด่วนสุขภาพจิต 1323 จะติดต่อไปยังข้อมูลให้ไว้ เพื่อทำการประเมินและให้บริการให้การปรึกษา (Hope Task Force) ถ้าพบว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย จะส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการดูแลช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ AI DMIND เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการที่สะดวกและรวดเร็ว นอกจากสายด่วน สุขภาพจิต 1323 ที่ผู้รับบริการบางครั้งอาจต้องรอคอยสายบริการ เนื่องจากการให้บริการแต่ละครั้ง ผู้เชี่ยวชาญอาจต้องใช้เวลาซักถามอาการและให้คำปรึกษา จึงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

 “วันนี้บนแอปพลิเคชันไลน์ สปสช. เรามีทั้งช่องทางการเข้ารับบริการ Doctor at Home และ AI DMIND เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคนไทย การรับบริการก็ง่ายสะดวก ไม่ยุ่งยาก นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่ในยุคปัจจุบัน” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง