ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ชลน่าน” นำผู้บริหาร สธ. นิมนต์ 10 คณาจารย์ ตั้ง “พระยาอภยไทย” ช้างสัญลักษณ์ความกล้าหาญ ความดี คุณธรรม กตัญญู เพื่อความเป็นสิริมงคลชาวสาธารณสุข

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ลานหน้าพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชาชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และประดิษฐาน “พระยาอภยไทย”  มี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธี

ในการนี้มีพิธีปะกำ โดยครูแก้ว บุตรชาติ  ผู้เชี่ยวชาญด้านคชศาสตร์ อดีตหัวหน้าโรงช้างต้นสวนจิตรลดา และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจิมรูปหล่อ “พระยาอภยไทย” โดย พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นประธานสงฆ์ และมีพระเกจิอาจารย์อีก 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์  ประกอบด้วย

1.พระพรหมมงคลวัชโรดม (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง

 2.พระครูวีรธรรมคุณ (หลวงปู่อินตอง สุภวโร)  วัดป่าวีระธรรม บ้านอุ่มเหม้า อ.พังโคน จ.สกลนคร

3.หลวงปู่คำแปลง ปุณณชิ วัดหนองบัวคำแสน อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

4.พระครูพันธสมณวัฒน์ (หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ) วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

5.พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ.(หลวงตาเยื้อน ขันติพโล) วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

6.พระราชพัฒนากร(หลวงพ่อสมชาย ฉันทสโร) วัดปริวาส แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

7.พระครูสุทธิธรรมสังวร (พระอาจารย์เชาวรัตน์ กมุมสุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดท่าวังหิน(ธ.) บ้านสายร่องข่า ต.เชิงชุม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

8.หลวงพ่อทองพูน กาญจโน วัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

9.หลวงพ่อทองปาน จารุวัณโณ วัดป่าภูตะคาม ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

10.พระอาจารย์มาร์ติน (มาร์ติน ปิยธมโม) วัดภูฆ้องทอง บ้านถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู


 

สำหรับรูปปั้นช้าง “พระยาอภยไทย” ได้รับการออกแบบตามตำราคชลักษณ์โดยใช้โลหะรมดำ ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 2 เมตร น้ำหนัก 799 กิโลกรรม เป็นช้างเผือกเพศผู้ งาสีขาวขนาดพอดี อยู่ในอิริยาบถก้าวเท้าหน้า สืบทอดสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญในการสร้างความดี มีคุณธรรม กตัญญู โดยได้รับเมตตาจาก พระพรหมมงคลวัชโรดม ในการตั้งชื่อ และตั้งไว้หน้ากระทรวงสาธารณสุข โดยประดับคู่ พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชาชัยนาทนเรนทร

ทั้งนี้  สืบเนื่องจากแต่เดิมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทเวศวโรปการ ซึ่งเป็นเจ้าของวังเทวะเวศม์ (เดิม) ทรงใช้ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ในฐานะทรงว่าราชการเป็นเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ จึงได้มีรูปปั้นช้างตั้งอยู่ด้านหน้าตำหนักใหญ่ จากนั้นในปี พ.ศ.2493 กระทรวงสาธารณสุขได้ใช้วังเทวะเวศม์เป็นที่ทำการ และจัดสร้างรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชาชัยนาทนเรนทร ประดิษฐานหน้าวังเทวะเวศม์ และในปี 2537 กระทรวงสาธารณสุขได้ขยายหน่วยงานและย้ายมาที่ตั้งแห่งใหม่ ณ จังหวัดนนทบุรี และอัญเชิญรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชาชัยนาทนเรนทร มาประดิษฐานหน้ากระทรวงฯ  กระทั่งปัจจุบัน  กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดสร้าง “พระยาอภยไทย” ขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง