ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกรัฐมนตรี สั่งกระทรวงสาธารณสุขแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดปริมาณครอบครองเพื่อเสพ ปรับลดเหลือ 1 เม็ด แทนระบุปริมาณเล็กน้อย  กำชับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่ว่าจะกี่เม็ดก็ผิดกฎหมาย หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้เสพ  ส่วนเรื่องกัญชา  ให้สธ. ดึงกลับเป็นยาเสพติดประเภท 5 เว้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น

 

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี   พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นำโดยนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ.เข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ประชุมหารือการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สั่งแก้ปัญหายาเสพติด เหตุชาวบ้านยังรู้สึกไม่ปลอดภัย

นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายว่า ยาเสพติดเป็นเรื่องที่ได้ยินทุกครั้งในการไปลงพื้นที่ ชาวบ้านประชาชนในหลายชุมชนรู้สึกไม่ปลอดภัย เหตุหนึ่งก็เกิดมาจากการที่ยังเห็นคนที่ติดยาหรือกำลังบำบัดเดินอยู่ในชุมชน ซึ่งคนติดยาเหล่านี้ก็หยุดยาเองทำให้การบำบัดไม่สำเร็จ และทำให้พวกเขากลับมาอยู่ในวงจรยาเสพติดอีกครั้ง วันนี้จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันทำงานให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกให้สมกับที่เราประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ทำให้ยาเสพติดหมดไป โดยจัดการผู้ค้าทั้งรายใหญ่รายย่อยให้ราบคาบ และบำบัดลูกหลานที่ติดยาให้สำเร็จไปด้วยกัน

นายเศรษฐา กล่าวว่า เรื่องการปราบปราม แม้เราจะปราบปรามทำงานอย่างหนัก แต่เหมือนว่าปริมาณยาเสพติดยังมีเข้ามาเรื่อย ๆ ส่วนหนึ่งคงมาจากการที่เรายังไม่สามารถจัดการรายใหญ่ รายย่อยได้ดีพอ ตนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น เพื่อยึดทรัพย์ให้มากขึ้นทั้งรายใหญ่รายย่อย

อ่านต่อ https://www.hfocus.org/content/2024/05/30451