ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สมศักดิ์” ประกาศข่าวดี! เงินค่าป่วยการเข้าบัญชี อสม.แล้ว หลังรัฐบาลอนุมัติงบฯ เพิ่ม! รวม 8 พันบาท ทั้งจากตกเบิกและเดือนล่าสุด เฉลี่ยได้เพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาท รมว.สธ.เผยกรณีสายงานอื่นน้อยใจ  ลั่นให้ความสำคัญหมด แต่อสม.งานหนักรองรับปฐมภูมิ สอดคล้องยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม   ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าว “การยกระดับค่าป่วยการ สู่ SMART อสม.” โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1,070,000 คน  เป็นกำลังสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้นมากกว่า 4 ทศวรรษ จนเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2552 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชิงรุก โดยสนับสนุนเงินค่าป่วยการสำหรับ อสม. คนละ 600 บาทต่อเดือน เพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของ อสม. ต่อมาปี 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการ อสม.เป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น และล่าสุดจากบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป ทำให้บทบาทของ อสม.ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เงินค่าป่วยการเข้าบัญชี อสม.แล้ว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า  ล่าสุด ในปี 2567 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. เป็น 2,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และ  วันนี้ อสม. ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567 เป็นระยะเวลา 6 เดือน จะได้รับโอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคาร ของพี่น้อง อสม. จำนวน 6,000 บาท และได้รับโอนเงินค่าป่วยการสำหรับเดือนเมษายน 2567 อีก 2,000 บาท รวมเป็น 8,000 บาท และเดือนต่อไป ๆ อสม. ก็จะได้รับ คนละ 2,000 บาทต่อเดือน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมบัญชีกลาง พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการให้กับ อสม. ผ่านระบบ e-Social welfare และได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อำนวยความสะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชีของ อสม.ทุกคน

“ ต้องขอบคุณรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี ที่ตั้งงบประมาณ หากไม่ตั้งก็ไม่ได้ ที่ผ่านมา อสม.ต้องลุ้นตลอดว่า จะได้ค่าป่วยการ 2 พันบาทหรือไม่ ต้องมาคอยลุ้นตลอด ผมจึงคิดว่า เราควรสร้างความมั่นคงของอสม. โดยจัดทำร่าง พ.ร.บ. อสม. และยังเป็นการยกระดับการต่องานด้านปฐมภูมิได้อีก บางคนมีวุฒิการศึกษาก็สามารถเรียนต่อได้ เช่น ผู้ช่วยพยาบาล ถ้าใครมีวุฒิเบื้องต้นสามารถปรับมาเรียนต่อ ก็จะมีอยู่ในพ.ร.บ.ฯ คาดว่าจะใช้เวลาภายใน 1 ปีงบประมาณข้างหน้าน่าจะออกมาได้ ความมั่นคงของอสม.ก็จะเกิดขึ้น เป็นการตอบแทนอสม.ที่ทำงานปฐมภูมิ รวมทั้งรัฐบาลจะเพิ่มงานยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ซึ่งจะมีอสม.มาช่วยด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว

ดัน พรบ.อสม. ไม่ขัดหลักการจิตอาสา

เมื่อถามถึงกรณีการผลักดันพ.ร.บ.อสม. จะทำให้ขัดกับคำว่า จิตอาสาหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จิตอาสาก็เป็นอยู่แล้ว อย่างคนทำงานได้ค่าแรง 400 บาท ทำงาน 20 วันก็ต้องได้ 8 พันบาท แต่อสม.ได้แค่ 2 พัน ซึ่งจิตอาสามีอยู่แล้ว การทำงานเป็นเรื่องความสมัครใจ แต่ที่ได้เรียกว่า ค่าป่วยการ

อสม.ทำงานหนักรับปฐมภูมิ

เมื่อถามกรณีวิชาชีพหรือสายงานอื่นน้อยใจและมองว่า รมว.สธ.ใหม่ให้ความสำคัญกับอสม.อย่างเดียว นายสมศักดิ์ กล่าวว่า  เราให้ตามขั้นตอนตามลำดับ แต่อสม.ก็ต้องเข้าใจว่า เขาทำงานหนัก เพราะรัฐบาลเพื่อไทยดูเรื่อง 30 บาทฯมาตลอด และการยกระดับครั้งจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ก่อนยกระดับเราก็เหนือกว่าหลายประเทศเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีหลายประเทศมาดูงาน เราจะอยู่กับที่ไม่ได้ ก็ต้องมีการเตรียมรับเรื่องนี้ ซึ่งอสม.จะเป็นอีกส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนด้วย