ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ โดย “นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์” ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  มีผลตั้งแต่ 14 พ.ค.67 ที่ผ่านมา ขณะที่ปัจจุบันมีอยู่ 3 คน รวมเป็น 4 คน

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 181/2567 เรื่องมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย 3 ราย ดังนี้

ลำดับที่ 1 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

ลำดับที่ 2 นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่ 3 นางสายพลอย ธนิกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ลงนาม

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี

สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ก่อนหน้านี้มีอยู่ 3 คน คือ 1.รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 2.นายวัชรพล โตมรศักดิ์  3.นายวัน อยู่บำรุง และล่าสุด คนที่ 4 คือ นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง