ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมคณะกรรมการ​สภา​การ​สาธารณสุข​ชุมชน​ มีมติให้ “วรพจน์ พรหมสัตยพรต” นั่งนายกสภาการสาธารณสุข ​พร้อมเตรียมกำหนด​ให้มีการประชุมภายใน​ 30 วัน โดยจะถือว่า​เป็น​วันเริ่​มวาระของการดำรงตำแหน่งตามมาตรา​ 15 

วันที่​ 16 พฤษภาคม​ 2567​ เวลา​ 13.00​-16.00 น.​ ณ​ ห้องประชุม​สาธารณสุข​ฉุกเฉิน​ อาคาร​ 7​ ชั้น​ 7​ สำนักงาน​ปลัดกระทรวง​สาธารณสุข  สภาการ​สาธารณสุข​ชุมชน​ได้กำหนดให้มีการจัด​ประชุม​คณะกรรมการ​สภาการ​สาธารณสุข​ชุมชน​ วาระ​ที่​ 3 (พ.ศ.2567-2570)​ 

ตามที่คณะกรรมการ​สภา​การ​สาธารณสุข​ชุมชน​ วาระที่​ 2​ (พ.ศ.2563-2566) ได้สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการ​แล้ว​ และคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน​ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567 - 2570) เสร็จสิ้นเรียบร้อย​แล้ว​ เมื่อ​วันที่ 19 เมษายน 2567  

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 มาตรา 14​ บัญญัติว่า "ภายในสามสิบวันนับจากวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 13 (8) ให้คณะกรรมการเลือกกันเองเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชนคนที่สอง ตำแหน่งละหนึ่งคน​ พร้อมกับเลือกกรรมการ​เพื่อ​ดำรงตำแหน่ง​อื่น​ในสภาการ​สาธารณสุข​ชุมชน​

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ​สภา​การ​สาธารณสุข​ชุมชน​ ได้มีมติ​ ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้ รศ.ดร.​วรพจน์​ พรหมสัตยพรต ดำรงตำแหน่ง​นายก​สภา​การ​สาธารณสุข
2. มีมติให้​ นายชำนาญ​ มีมูล​ ดำรงตำแหน่ง​ อุปนายก​สภา​การ​สาธารณสุข​ชุมชน​ คนที่​ 1
3. มีมติให้​ นายก​ฤตย์​ติ​วัฒน์​ ฉัตรทอง​ ดำรงตำแหน่ง​ อุปนายก​สภาการ​สาธารณสุข​ชุมชน​ คนที่​ 2
4. มีมติให้​ รศ.ดร.วรางคณา​ จันทร์​คง​ ดำรงตำแหน่ง​ เลขาธิการ​สภา​การ​สาธารณสุข​ชุมชน
5. มีมติให้​ นายสมใจ​ สุดจิต​ ดำรงตำแหน่ง​ รองเลขาธิการ​สภาการ​สาธารณสุข​ชุมชน
6.​ มีมติ​ให้​ นายประจักษ์​ จันทรเสนา​ ดำรงตำแหน่ง​ เหรัญญิก
7. มีมติให้​ นายสุทธิ​ชัย​ วงค์​ชาญศรี​ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​เลขาธิการ​สภา​การ​สาธารณสุข​ชุมชน
8. มีมติให้​ ผศ.​ (พิเศษ)​ สมตระกูล​ ราศิริ​ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​นายทะเบียน
9. มีมติให้​ นางสุจิตรา​ ก่อกิจไพศาล​ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​นายทะเบียน
10. มีมติให้​ นายพัท​ธ​พล​ อักโข​ ดำรงตำแหน่ง​ โฆษกสภา
11. มีมติให้​ นายสุทธิศักดิ์​ สุริรักษ์​ ดำรงตำแหน่ง​ รองโฆษกสภา
12.​ มีมติให้​ นายไพทูรย์​ จิตเนาวรัตน์​ ดำรงตำแหน่ง​ ผู้ช่วย​เหรัญญิก

ทั้งนี้​ เมื่อ​มีนายกสภา​การ​สาธารณสุข​ชุมชน​แล้ว​ ให้​นายกสภาการ​สาธารณสุข​ชุมชน​ กำหนด​ให้มีการประชุม​คณะกรรมการ​ภายใน​สาม​สิบ​วันและให้ถือว่าวันประชุม​ดังกล่าว​เป็น​วันเริ่​มวาระของการดำรงตำแหน่ง​กรรมการ​ ตามมาตรา​ 15 แห่ง​พระราชบัญญัติ​วิชาชีพ​การ​สาธารณสุข​ชุมชน​

 


เรื่องที่เกี่ยวข้อง