ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศ คกก.กสล.พกส. เรื่อง ตราสัญลักษณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ใช้สื่อสารสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิก แสดงถึงอัตลักษณ์ของกองทุนฯ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (คกก.กสล.พกส.) เรื่อง ตราสัญลักษณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

เรื่อง ตราสัญลักษณ์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประกอบด้วย

1. เครื่องหมายในนามของกระทรวงสาธารณสุข คบเพลิงมีปีกและมีงูพันคบเพลิง

2. ตัวหนังสือชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งจดทะเบียนแล้วภาษาไทย และภาษาอังกฤษในรูปแบบของวงกลม

3. พื้นวงกลมสีส้ม

4. พื้นวงกลมสีเขียว

5. เส้นกรอบวงกลมสีขาวบาง 1 วง

6. เส้นกรอบวงกลมสีดำหนา 1 วง

องค์ประกอบทั้งหมดจะอยู่ในเส้นกรอบวงกลมหนาสีดำ ซึ่งอยู่ขอบนอกสุดของตราสัญลักษณ์ 

รายละเอียดประกาศฯ ฉบับเต็มได้ที่ เว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงฯ คลิ๊ก https://mhef.moph.go.th/fund/ หรือที่ https://shorturl.asia/nieFm

เรื่องที่เกี่ยวข้อง