ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีมีการรายงานข่าวพบผู้ป่วยโควิด 19 เสียชีวิต 120 ราย/สัปดาห์ นั้น!! ไม่เป็นความจริง แท้จริงแล้วพบผู้เสียชีวิต 16 รายต่อสัปดาห์ แนวโน้มยังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อเวลากว่า 22.00 น. วันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค(คร.) เผยแพร่ข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ถึงกรณีมีรายงานข่าวในสื่อออนไลน์ว่า พบผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จำนวน 120 รายต่อสัปดาห์ นั้น ไม่เป็นความจริง กรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่รักษาในโรงพยาบาล 1,882 ราย เฉลี่ย 269 รายต่อวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 679 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 281 ราย และเสียชีวิต 16 ราย โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่ม 608 โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป 

จากข้อมูลการติดตามโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีลักษณะการระบาดเป็นฤดูกาลที่สัมพันธ์กับช่วงกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จากโควิดจะยังเพิ่มขึ้นและน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม ทั้งนี้ปัจจุบันอัตราป่วยตายของโรคนี้ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 0.04 ซึ่งถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราป่วยตายในช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่มีอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 2.16 (ข้อมูล มิ.ย. 2564) ซึ่งสะท้อนว่าความรุนแรงของโรคโควิด 19 ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในระดับประชากร ร่วมกับสายพันธุ์ไม่รุนแรง นอกจากนี้อัตราป่วยตายเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยในเท่ากับร้อยละ 0.7 ซึ่งลดลง 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่าภาระโรคในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาเชิงระบบการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลทั่วประเทศยังมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดี

 

ดังนั้น ขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเมื่อเข้าไปในสถานที่เสี่ยง และเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ ซึ่งหากป่วยอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ และหากมีอาการสงสัยป่วยควรตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK เพื่อไม่เป็นการนำเชื้อกลับไปติดกลุ่มเสี่ยง

“สิ่งสำคัญคือต้องป้องกันตนเองและระมัดระวังไม่นำเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมีความตระหนักแต่ไม่ตระหนก โดยประชาชนทั่วไปควรเน้นรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล หากมีอาการไข้ ไอ ให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หรือที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ในการเดินทางสาธารณะ ที่โรงพยาบาล และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ หากสงสัยป่วยควรตรวจด้วย ATK หากผลเป็นบวกให้รีบไปพบแพทย์ และที่สำคัญหากพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการป่วยควรเลี่ยงการอยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยง 608” นพ.ธงชัย กล่าว

นพ.ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจติดตามข้อมูลสถานการณ์โรค ทั้งโรคโควิด 19 และโรคติดต่อในระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ปัจจุบันกรมควบคุมโรค มีระบบ Digital Disease Surveillance (DDS) ซึ่งเป็นข้อมูลเปิดเผยที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนของกรมควบคุมโรค โทร. 1422