ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์  ส่งหนังสือถึงรมว.สาธารณสุข ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.เป็นต้นไป เพื่อไปดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลว่า รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ยื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุถึงคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 261/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 เรื่องมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งรศ.นพ.เชิดชัย ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรมต.ประจำกระทรวงสาธารณสุข อยู่ในบังคับบัญชาของรมว.สาธารณสุข นั้น

โดยได้ทำหนังสือลาออกจากตตำแหน่งผู้ช่วยรรัมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เพื่อไปดำรงตำแหหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง