ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ. เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จ.สุพรรณบุรี จัดบริการแพทย์เฉพาะทาง 17 คลินิก 4 หน่วยบริการ ดูแลประชาชนกว่า 2,000 คน เผยดำเนินการมาแล้ว 62 ครั้ง ใน 54 จังหวัด ตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษาโรครวม 583,999 คน   

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2567) ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิด โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 คณะผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารในพื้นที่ ร่วมงาน

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ดำเนินการมาแล้ว 62 ครั้ง ใน 54 จังหวัด มีประชาชนได้รับบริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย รักษาโรครวม 583,999 คน โดยในวันนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางและคลินิกพิเศษ 17 คลินิก 4 หน่วยบริการ มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 2,000 คน ประกอบด้วย 

1.คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 

2.คัดกรองมะเร็งตับ 

3.คัดกรองมะเร็งเต้านม 

4.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (รพ.เจ้าพระยายมราช) 

5.คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5) 

6.กระดูกและข้อ 

7.ทันตกรรม 

8.ตา 

9.ระบบทางเดินปัสสาวะและต่อมลูกหมาก 

10.โรคหัวใจ 

11.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวาน/ความดัน) 

12.รักษ์ปอด 

13.สุขภาพจิต 

14.แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกฯ 

15.จ่ายยาและให้คำปรึกษาด้านยา 

16.ปิงปอง 7 สี (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี) 

17.สุขศึกษา (Health Education วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี) 

18.Health Station 

19.ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอด่านช้าง 

20.ขึ้นทะเบียนและออกบัตรผู้พิการ

21.ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ อำเภอด่านช้าง

 

ในส่วนของคลินิกเฉพาะทางตา มีการจัดโครงการเด็กไทยสายตาดี ออกคัดกรองเด็กวัยเรียน ป.1-ป.6 ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบเด็กสายตาผิดปกติ 115 ราย ในส่วนอำเภอด่านช้างพบ 37 ราย ซึ่งได้นัดหมายส่งมอบแว่นตาให้กับเด็กในวันนี้ นอกจากนี้ ยังมีโครงการพี่ดูแลน้อง ออกตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกและต้อเนื้อโดยโรงพยาบาลด่านช้างจัดรถรับ-ส่งผู้ป่วยไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และส่งจักษุแพทย์มาตรวจติดตามหลังผ่าตัด 1 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลด่านช้าง ซึ่งวันนี้นัดหมายผู้ป่วยมาตรวจติดตามหลังผ่าตัดและรับแว่น 20 ราย พร้อมทั้งคัดกรองผู้ป่วยรายใหม่เพื่อส่งเข้ารับการผ่าตัดต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง