ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ จี้รัฐเคร่งมาตรการ เอาจริงในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า เผยเด็กอายุ 13-15 ปี 37 ล้านคนทั่วโลก สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ไทยพบ! สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ 17.6  

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 น.ส.ยศวดี ดิสสระ ประธานเครือข่ายนักสื่อสารรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นเยาวชนไทยที่ได้เข้าประชุม  Global Youth Voice Summit ร่วมกับเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 100 คน  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา กล่าวว่า 

"พวกเราเป็นห่วงสถานการณ์การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในหมู่น้อง ๆ ของเรามาก ขณะนี้ทั่วโลกมีเด็กอายุ 13-15 ปี จำนวน 37 ล้านคน สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ที่น่าเป็นห่วงคือ เด็กไทยอายุระหว่าง 13-15 ปี สูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ 17.6 ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าเมื่อเทียบกับการสำรวจเมื่อ 7 ปีก่อน" 

น.ส.ยศวดี เสริมว่า สถานการณ์เช่นนี้เป็นปัญหาในเกือบทุกประเทศทั่วโลก อุตสาหกรรมยาสูบกำลังแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ด้วยการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรุงแต่งรสชาติต่าง ๆ และออกแบบให้เหมือนของใช้ในชีวิตประจำวันของเด็ก ๆ ที่เรียกว่า Toy Pod ทำให้เด็กคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย มีแต่ไอระเหยที่มีกลิ่นต่าง ๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้าง แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ในพอตก็มีนิโคตินและสารเคมีต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสมองและปอด ทั้งผู้ใช้และผู้คนที่อยู่รอบตัว 

น.ส.ยศวดี กล่าวเพิ่มเติมว่า การระบาดอย่างรวดเร็วของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชน ชี้ให้เห็นว่า มาตรการของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ เยาวชนจากทั่วโลกจึงร่วมกันเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศมีกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น และจริงจังต่อการดูแลปกป้องเด็กและเยาวชนจากกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ และให้ถือเอาสุขภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน เป็นตัวตั้ง มากกว่าผลประโยชน์ที่รัฐบาลอาจจะได้รับจากบริษัทบุหรี่

“ขอขอบคุณรัฐบาลไทยและกระทรวงต่าง ๆ ที่กำลังร่วมกันบังคับใช้กฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า แต่อยากจะขอวิงวอนให้ภาครัฐมีการดูแลเรื่องการขายทางออนไลน์อย่างจริงจัง เร่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้ามีผลร้ายแรงต่อเด็กและเยาวชน เพราะทำให้พวกเขาเสี่ยงที่จะเสพติดนิโคตินจากบุหรี่ไฟฟ้าไปตลอดชีวิต และเสี่ยงที่จะก้าวไปสู่การติดบุหรี่ธรรมดาและสิ่งเสพติดร้ายแรงชนิดอื่น" น.ส.ยศวดีกล่าว

อีกทั้ง ในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก องค์การอนามัยโลกได้เชิญชวนให้เยาวชนออกมาเป็นนักรณรงค์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของบริษัทบุหรี่ และเรียกร้องให้ทุกรัฐบาลมีมาตรการที่เข้มแข็งในการปกป้องเด็กและเยาวชน จากการใช้ยาสูบทุกรูปแบบ รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า