ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุขเผย ธกส.จัดโครงการสินเชื่อ “เงินด่วนคนดี” สำหรับ อสม.ทั่วประเทศ กรอบวงเงิน 10,000 ล้าน กู้ได้รายละ 2 หมื่น ใจปล้ำดอกต่ำแค่ 0.67 ต่อเดือนผ่อนได้ 4 ปี หวังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหาหนี้นอกระบบ สร้างขวัญกำลังใจการทำงานช่วยชาวบ้าน

 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ได้มีมติจัดโครงการสินเชื่อเงินด่วนคนดี เพื่อสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เพื่อต่อยอดธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสมาชิก แทนการกู้นอกระบบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขที่ดูแลเกษตรกร และรักษาและขยายฐานเงินฝากต้นทุนต่ำของธนาคาร

โดย ธกส.มีกรอบวงเงินกู้ รวม 10,000 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ 29 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 72 วงเงินกู้สูงสุด รายละไม่เกิน 20,000 บาท (แยกวงเงินกู้จากวงเงินปกติของธนาคาร)

 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ ร้อยละ 0.67 ต่อเดือน หรือ ร้อยละ 8 ต่อปี (แบบอัตราคงที่ Fixed Rate) และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบต้นลด ดอกลด (Effective Rate) ส่วนการชำระหนี้ให้ชำระหนี้เงินกู้แบบรายเดือน โดยคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือนไม่เกิน 48 เดือน สำหรับหลักประกันเงินกู้ ให้สมาชิก อสม. หรือ อสส. 1 คน ค้ำประกันแก่ผู้กู้ได้เพียง 1 ราย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขนั้นคุณสมบัติ คือเป็นสมาชิก อสม. และ อสส. ที่ได้รับเงินค่าป่วยการ โอนผ่านบัญชีธนาคาร และเป็นผู้ถือบัตร Smart Card อสม. ส่วยรานละเอียดต่างๆสามารถเข้าไปที่ธนาคารเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาได้ที่ ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

“ผมต้องขอบคุณ นายฉัตรชัย ศิวิไล ผู้จัดการกรรมการ และคณะกรรมการธนาคารทุกท่านที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ เพราะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับพี่น้อง อสม.และ อสส. ผมและกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทั้ง อสม.และ อสส. เป็นบุคลากรที่สำคัญในการดำเนินการด้านสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับชาวบ้าน ดังนั้นเราจึงร่วมกับ ธกส. ในการจัดโครงการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ อสม.และ อสส. เพื่อให้พวกเขามีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น” นายสมศักดิ์ กล่าว