ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. เปิดศูนย์บริการผู้ประกอบการเตรียมคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ หวังอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการขออนุญาตแก่ผู้ประกอบการ เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ  

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่อาคาร4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แถลงข่าวเปิด “ศูนย์บริการผู้ประกอบการ เตรียมคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์”  ว่า  อย.มีนโยบายมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยก้าวสู่ตลาดโลก จึงพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การดำเนินงานของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว อย. จึงเปิดศูนย์บริการผู้ประกอบการเตรียมคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Drug E-Submission Service Center, DESS) ณ อาคาร 4 ชั้น 2

มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการด้านยาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกระบบงาน ได้แก่ ระบบยื่นเอกสารทะเบียนตำรับยาแบบ ICH eCTD (ระบบ eCTD) ระบบยื่นเอกสารทะเบียนตำรับยาแบบ NeeS (ระบบ ThaiRims) และระบบยื่นคำขอด้านยาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Skynet หรือ RimPhar) พร้อมทั้งให้บริการในช่วงนอกเวลาราชการเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่มากขึ้นในปัจจุบัน อันจะทำให้การพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ศูนย์บริการนี้ถูกออกแบบให้เป็นเสมือนห้องรับแขกของ อย. ที่จะต้อนรับผู้ประกอบการให้มีความรู้สึกสะดวกสบายเหมือนอยู่ห้องรับแขกในบ้านของตนเอง ภายในศูนย์บริการฯ มีห้องอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับกระบวนการเตรียมคำขอด้านยาและการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 02-590-7000