ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม-รพ.ขอนแก่น ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 7 จัดพิธีรับประกาศนียบัตร พยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง หลักสูตรแรกในภาคอีสาน เตรียมเปิดรุ่นต่อไปจากเขตสุขภาพอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบโดยรวม 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น และเขตสุขภาพที่ 7 จัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมบุญประคอง บัตรพรรธนะ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ศิราณี อิ่มน้ำขาว ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผู้บริหารจากเขตสุขภาพที่ 7 คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ 

หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองดังกล่าว ถือเป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลักสูตรแรกที่เปิดการฝึกอบรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานบริการในเขตสุขภาพที่ 7 อันเป็นการเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แก่พยาบาลวิชาชีพ 

ทั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นและเขตสุขภาพที่ 7 ในการพัฒนาหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภาการพยาบาลให้ดำเนินการเปิดรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นละ 50 คน โดยรุ่นที่ 1 นี้ มีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มิถุนายน 2567 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพในเขตสุขภาพที่ 7 และเขตสุขภาพใกล้เคียง จำนวน 32 คน ซึ่งในรุ่นต่อไปมีแผนเปิดรับผู้เข้ารับการอบรมจากเขตสุขภาพอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลแบบโดยรวมต่อไป 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง