ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอธีระวัฒน์” ร่วมกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ยื่นหนังสือถึง “สมศักดิ์” ถึงรัฐสภา ร้องผลกระทบจากวัคซีนโควิด

ตามที่ นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อดีตหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า เชิญทุกท่านมาร่วมกับ นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ นพ.มนตรี เศรษฐบุตร ยื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567  ที่รัฐสภา  พร้อมยื่นหนังสือที่ทางกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ ผู้ป่วย และญาติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวัคซีนป้องกันโควิด ส่งให้ทางรัฐมนตรีว่าการสธ. และขอให้สอบสวนการกระทำผิดสัญญาของบริษัทวัคซีน

โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 19 มิถุนายน ทางกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ มีนพ.อรรถพล นพ.มนตรี   และนพ.ธีระวัฒน์ เดินทางมายังรัฐสภา และยื่นหนังสือต่อผู้แทน โดยมีการแนบรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใจความในหนังสือระบุว่า

ตามที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ขึ้นในประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลก หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค คือ การรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าว อย่างไรก็ดีจากความเร่งรีบในการจัดหาวัคซีนทำให้บริษัทยามีอำนาจในการต่อรองมากกว่ารัฐบาลต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทแห่งหนึ่ง  คือ การยกเว้นไม่ให้บริษัทต้องรับผิดชอบใดๆ หากผู้ที่ฉีดวัคซีนเกิดผลข้างเคียงขึ้น เงื่อนไขดังกล่าวส่งผลให้บางประเทศอาทิ อินเดีย ไม่ยินดีที่จะทำสัญญา  อย่างไรก็ดีภายหลังจากการรณรงค์ฉีดวัคซีน เป็นจำนวนมากได้ก่อให้เกิดผลข้างเคียง  โดยพบการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติภายหลังการฉีด

สำหรับประเทศไทยนั้นมีความพยายามกดดันให้รัฐบาลจัดหา “วัคซีนเทพ” โดยพบว่าเมื่อมีการรณรงค์ฉีดวัคซีน  โดยเฉพาะในเข็มบูสเตอร์ กลับไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ และก่อให้เกิดผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมากมาย ส่งผลให้รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าชดเชย และค่าดูแลรักษาผลข้างเคียงดังกล่าว  จึงขอให้รัฐมนตรีฯ ดำเนินการสอบสวนการกระทำเรื่องนี้

อนึ่งทางกลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์ยินดีที่จะให้ข้อเท็จจริง เอกสารวิชาการ ตลอดจนหลักฐานต่างๆ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในประเทศ และจากภายนอกประเทศเพื่อประกอบการสอบสวนดังกล่าว
กลุ่มแพทย์และจิตอาสาคนไทยพิทักษ์สิทธิ์

ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก  นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา