ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลขาธิการแพทยสภา เผยรายชื่อ 25 แพทย์ จาก 23 จังหวัดรอชิงเลือก สว.ระดับประเทศกลุ่มสาธารณสุข

วันนี้ 19 มิ.ย. 2567 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้โพสเฟซบุ๊ก 25 รายชื่อแพทย์ จาก 23 จังหวัด ผ่านเข้ารอบ รอชิงระดับประเทศกลุ่มสาธารณสุข

โดยรายชื่อสว. ระดับประเทศ กลุ่มการสาธารณสุข มีดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร

นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคําชัย

2. ขอนแก่น 

นพ. เปรมศักดิ์ เพียยุระ

3. จันทบุรี

นพ. ชัยรัตน์ ธรรมสุภาพงศ์

4. เชียงราย

นพ. ปลื้ม ศุภปัญญา

5. เชียงใหม่

นพ. ประชา กัญญาประสิทธิ์

6. ตราด

นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์

7. นครปฐม

นพ. มนตรี จีรทวีสุข

8. นครราชสีมา

นพ. วรัญญู สัตยวงศ์ทิพย์

9. นครศรีธรรมราช

นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ

10. นครสวรรค์

นพ. ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา

11. นนทบุรี

พญ.นัฏฐินี ธีระศักดิ์วิชยา

12. บุรีรัมย์

นพ. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

13. ปทุมธานี

พญ. อังศนา นิมกาญจน์

14. ประจวบคีรีขันธ์

นพ. วีระพงษ์ หวังธีระนนท์

15. พิษณุโลก

นพ. วีระพันธ์ สุวรรณนามัย

16. แพร่

พญ. ภาริน ธนนทวีกุล

17. ยะลา

นพ. อัคนันต์ แวดาลอ

18. ลพบุรี

นพ. สุชาติ เอื้อพันธุ์พงศ์

19 ลําพูน

นพ. วัชระ สนธิชัย

20. สมุทรปราการ

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ  , นพ.อนันต์ ประพันธ์วัฒนะ

21. สระบุรี

นพ. ประพงษ์ วงศ์ระวีกุล

22. อุดรธานี

นพ. ณรงค์ ธาดาเดช

23. อุบลราชธานี

นพ. เจริญ เสรีรัตนาคร , นพ. กฤช หาญชาญชัยกุล