ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สมศักดิ์” ลุยสระบุรีวันหยุด เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน ช่วยชาวสระบุรีเข้าถึงหมอ 2.3 หมื่นคน ประหยัดค่าเดินทาง 1.6 ล้านบาท ปลื้ม จัดทั่วประเทศแล้ว 71 ครั้ง ประชาชนใช้บริการทะลุ 1 ล้านคน

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ จะจัดให้มีคลินิกตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา อย่างน้อย 7 คลินิก และคลินิกเพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของพื้นที่ ซึ่งเป็นการพาแพทย์เฉพาะทาง จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ไปรักษาตามชุมชน ช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหา และรักษาโรคในระยะเริ่มต้น ได้อย่างทันท่วงที โดยช่วยลดอัตราการป่วย และเสียชีวิต ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯแล้ว 71 ครั้ง ในพื้นที่ 63 จังหวัด โดยมีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 1 ล้าน 7 หมื่นราย ส่วนโครงการที่จัดขึ้นในจังหวัดสระบุรีวันนี้ มีคลินิกให้บริการถึง 24 คลินิก โดยมีคลินิกคัดกรองโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของพี่น้องชาวสระบุรี ถึง 5 คลินิก ทั้งมะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งเต้านม รวมถึงวัณโรคและมะเร็งปอด

“การจัดงานครั้งนี้ มีประชาชนเข้ารับบริการก่อนวันงาน กว่า 23,000 คน และคาดว่ามาใช้บริการในวันนี้ ประมาณ 2,000 คน ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าบริการคลินิกเฉพาะทางของประชาชนได้ประมาณ 650 - 800 บาทต่อคน คิดเป็นมูลค่าราว 1,300,000 - 1,600,000 บาท ผมจึงขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันผลักดันโครงการในครั้งนี้ ผมเชื่อว่า โครงการนี้ จะช่วยยกระดับการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้” รมว.สาธารณสุข กล่าว

นอกจากนี้ นายสมศักดิ์ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมระบบบริการทางการแพทย์ และการให้บริการผู้ป่วย พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัด ทั้ง 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว การแก้ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพ การเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการยกระดับการแพทย์ปฐมภูมิ ด้วย