ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“สมศักดิ์” ลั่นคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงอำนาจหน้าที่ “กรมสุขภาพจิต” กำหนดแนวทางแผนงาน โครงสร้างต่างๆ เพื่องานดูแลบำบัดยาเสพติดอย่างรอบด้าน สั่งการให้เร่งดำเนินการ คาดภายใน 1 เดือนจะทราบทิศทาง ส่วนจะเปลี่ยนชื่อกรมเป็น “กรมสุขภาพจิตและยาเสพติด” หรือไม่อยู่ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสม

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 999/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของกรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาเป็นการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตในการบำบัดดูแลผู้ป่วยยาเสพติดมากขึ้น ว่า ใช่ เนื่องจากต้องการให้การทำงานเป็นสัดส่วนให้ชัดเจน เพราะบุคลากรทางการแพทย์ของกระทรวงฯมีจำนวนมากเกือบ 5แสนคน หากทุกคนมาทำหน้านี้เหมือนกันก็จะสับสน

“การแต่งตั้งคณะกรรมการครั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจน แบ่งหน้าที่กันให้ชัด และเริ่มได้เลย อะไรพอจะใช้กฎหมายอื่น หรือกฎหมายใดที่บริหารจัดการได้รวดเร็วก็ต้องนำมาใช้ เพราะหากจะรอกฎหมายถาวร ของแต่ละกรมอาจใช้เวลานาน แต่ตรงนี้จะเป็นการทำงานบำบัดยาเสพติดที่ควบคู่กันไป ลดอุปสรรคต่างๆ เป็นต้น” นายสมศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงต้องนำงานเรื่องการบำบัดยาเสพติดของกรมการแพทย์มาร่วมดำเนินการแบบบูรณาการหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ทั้งหมดต้องทำงานร่วมกัน ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร คงรู้เร็วๆนี้ เพราะตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาดำเนินการแล้ว ซึ่งได้สั่งการให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด ภายใน 1 เดือนก็น่าจะทราบ

เมื่อถามว่าอนาคตมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนชื่อ “กรมสุขภาพจิต” เพิ่มเป็น “กรมสุขภาพจิตและยาเสพติด” หรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า แล้วแต่คณะกรรมการฯ พิจารณากัน จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ อยู่ที่ความเหมาะสม ต้องฟังทุกคนในกระทรวงฯ เรื่องนี้ต้องรับฟังความคิดเห็นเป็นหลัก

อ่านข่าว :  “สมศักดิ์” ตั้งคณะกรรมการแก้ไขเพิ่มเติมภารกิจ “กรมสุขภาพจิต” ทำกฎหมายให้อำนาจบำบัดผู้ติดยาเสพติดครบวงจร