ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สบส.เปิดเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค วันที่ 9-10 ก.ค. เชิญผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง ประธานชมรม อสม. ร่วมพัฒนาร่างพ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ขณะที่ รมว.สธ.เอาใจ อสม.ตัดเนื้อหากำหนดอายุเกษียณ 70 ปี ออกจากร่างกฎหมาย หลังมีกลุ่มคัดค้าน

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.. ว่า ขณะนี้ได้เปิดให้แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ขณะเดียวกันมีเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค โดยตอนนี้มีผู้แสดงความคิดเห็นมาประมาณ 3 แสน และมีประเด็นที่คัดค้านว่า อสม.ไม่ควรมีการกำหนดอายุเกษียณที่ 70 ปี ซึ่งตนไปดูรายละเอียด หากเห็นว่าไม่ควร ก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้ ไม่ได้ขัดข้อง

“จริงๆผู้ร่างก็มองว่า คนเข้าใหม่ควรมีวาระแค่อายุ 70 ปี แต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่า จะขึ้นค่าตอบแทนหรือไม่ หรือจะได้เป็นผู้ช่วยพยาบาล เพราะตอนนี้มีค่าป่วยการ 2 พันบาททุกเดือนอยู่แล้ว สรุปคือ เมื่อเห็นว่าไม่ควรกำหนดอายุเกษียณ 70 ปีก็จะไม่กำหนด ซึ่งจริงๆ ก่อนหน้านี้ผมได้ทักท้วงไปแล้ว แต่ต้องเข้าใจว่า ร่างพ.ร.บ.นี้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น ปรับแก้ไขได้  ซึ่งตามขั้นตอนเมื่อแล้วเสร็จก็ต้องส่งเข้าครม.พิจารณา” นายสมศักดิ์ กล่าว

วันเดียวกัน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข จึงได้มอบหมายให้กรม สบส.ดำเนินการตราร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ขึ้น เพื่อรับรองสถานภาพ การพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ของ อสม. ให้มีความเหมาะสมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนและหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาล ซึ่ง ความคิดเห็นของ อสม.

ทุกท่านถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการจัดทำร่างกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง อสม. เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน หนุนเสริมนโยบายภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น กรม สบส.จึงจัดประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. .... ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์กรม สบส. และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ และสิทธิประโยชน์ที่ อสม.ทุกคนจะได้รับจากการตราพระราชบัญญัติฯ แก่พี่น้อง อสม. ให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ กรม สบส.จึงเดินสายจัดเวทีประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ. ในพื้นที่ 4 ภาค ดังนี้

1.วันที่ 9 กรกฎาคม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

2.วันที่ 9 กรกฎาคม ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

3.วันที่ 9 กรกฎาคม โรงแรม หาดใหญ่ พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา

4.วันที่ 10 กรกฎาคม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ และประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทน มาร่วมแสดงความคิดเห็น

“ร่าง พ.ร.บ.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. ...... จัดทำขึ้นด้วยภาครัฐมุ่งหวังให้พี่น้อง อสม.ที่มีอยู่เดิม และคนรุ่นใหม่ที่มีจิตอาสา ได้รับการพัฒนา ยกระดับทักษะ ขีดความสามารถ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ให้บริการสุขภาพประชาชน และจัดการสุขภาพในชุมชนได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่ง อสม.เดิม” รองอธิบดี สบส. กล่าว

นพ.สามารถ ย้ำว่า   สบส. จึงขอเชิญชวนให้พี่น้อง อสม. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทุกคน มาร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง อสม. ระบบสาธารณสุข และประชาชนทุกคน