Taxonomy term
  • Tuesday, April 30, 2019
    13:46
    เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงอายุโดยมีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้นและอัตราการเกิดของทารกน้อยลง ดังนั้นทารกที่คลอดออกมาจำเป็นต้องได้รับดูแลอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต
    2019-04-30, 13:46

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
12 ชั่วโมง 58 นาที ago
Rogerujat
13 ชั่วโมง 38 วินาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
12 ชั่วโมง 58 นาที ago
Rogerujat
13 ชั่วโมง 38 วินาที ago
กลับด้านบน