Taxonomy term
  • Monday, January 07, 2019
    16:19
    บอร์ด สปสช. เห็นชอบงบกองทุนบัตรทองปี 2563 จำนวน 1.99 แสนล้านบาท เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา เพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่า 1.8 หมื่นล้านบาท เป็นงบเหมาจ่ายรายหัว 1.82 แสนล้านบาท อัตรา 3,784 บาท/ประชากรผู้มีสิทธิ งบนอกรายการเหมาจ่ายรายหัว 1.73 หมื่นล้านบาท พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์และปรับปรุงกองทุน 15 รายการ ดูแลประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้น
    2019-01-07, 16:19

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 18 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
15 ชั่วโมง 18 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
1 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน