Taxonomy term
 • Monday, July 20, 2015
  18:16
  “หมออำนวย” ย้ายอีก “ผู้ตรวจฯ 4 เขต” ลั่นเพื่อความเหมาะสม ไร้การเมืองแฝง ด้าน “หมอประชุมพร” สพศท.จวกเป็นเกมการเมือง เอื้อประโยชน์แพทย์ชนบท ยุคนี้ไร้ธรรมาภิบาล
  2015-07-20, 18:16
 • Monday, July 20, 2015
  11:49
  “รก.ปลัด สธ.” ย้ายผู้ตรวจ 4 เขต สลับ นพ.ธีรพล จากเขต 12 มาเป็นผู้ตรวจ เขต 5 แทน นพ.สุเทพ ที่ย้ายมาเป็นผู้ตรวจเขต 12 แทน พร้อมสลับ นพ.รัฐวุฒิ ผู้ตรวจเขต 7 ไปเป็นผู้ตรวจเขต 9 แทน และโยก นพ.สมศักดิ์ มาเป็นผู้ตรวจเขต 7 แทน คาด ย้ายสลับคนของปลัด สธ.ออกนอกพื้นที่
  2015-07-20, 11:49
 • Tuesday, May 19, 2015
  21:28
  ‘นพ.วชิระ’ เผย เขตสุขภาพ สธ.ที่ 12 ตั้งเป้าปี 2558 พัฒนาบริการสุขภาพ 6 สาขาหลักสอดคล้องพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้สุดของไทย ได้แก่ สาขาหัวใจ อุบัติเหตุ มะเร็ง อายุรกรรม ตา ไต ให้ประชาชนได้รับบริการที่ทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย
  2015-05-19, 21:28
 • Saturday, May 09, 2015
  15:06
  ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี สนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข ชี้เป็นภารกิจที่สำคัญและท้าทาย ในการสร้างกลไกการบริหารจัดการระบบที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เกิดความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยทำโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลคุณธรรมและโรงพยาบาลรมนียสถาน ด้านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 12 เผยขณะนี้มีสมาคม/ชมรมวิชาชีพ 53 ชมรม ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ถ่วงดุลการบริหารจัดการ เพื่อพิทักษ์ปกป้องระบบคุณธรรม ให้การแต่งตั้งโยกย้ายและการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ตรวจสอบได้
  2015-05-09, 15:06
 • Tuesday, March 10, 2015
  20:19
  ผู้ช่วยปลัด สธ.ชี้ ปรับบทบาท รพช.เป็นโอพีดีทำได้ยากในทางปฏิบัติ ชี้ปิดตึกผู้ป่วยในกระทบชาวบ้าน คนในพื้นที่ไม่มีทางยอม แจงในทางกลับกัน สธ.มักถูกบีบให้เปิด รพ.ใหม่ตลอด ดังนั้นแนวคิดปัจจุบันจึงเน้นการจัดการโดยกระจายงานจากรพ.ใหญ่ๆ ไปให้ รพช.รอบพื้นที่แทน เช่น ที่จ.สงขลา ดำเนินการขณะนี้ ด้านผู้ตรวจเขต 12 ระบุ ปรับ รพช.ให้บริการคนไข้นอกเป็นเรื่องโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ไม่ถึงขั้นยุบส่วนผู้ป่วยใน ยก รพ.บางกล่ำ 2 ปีเห็นผล แก้ขาดทุน และใช้ศักยภาพทรัพยากรเต็มที่
  2015-03-10, 20:19
 • Thursday, January 15, 2015
  10:33
  สธ.เผยสถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทยแนวโน้มลดลง ในปี 2557 ทั่วประเทศมีผู้ขึ้นทะเบียนรักษา 576 ราย โดยพบผู้ป่วยรายใหม่มีความพิการขั้นรุนแรงสูงขึ้นเช่น นิ้วมือนิ้วเท้าด้วน หงิกงอ ร่วมด้วยร้อยละ 16 ในปีนี้จัดโครงการร่มเกล้าราชประชาสมาสัย 55 ปี ระหว่าง 16 ม.ค. 58 - 15 ม.ค. 59 ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ รักษาฟรีจนหายขาด ป้องกันพิการ และจัดโครงการทศวรรษกำจัดโรคเรื้อนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา ชี้โรคนี้รักษาหายได้ แนะประชาชน หากมีผิวหนังเป็นวงด่างขาวหรือแดง ไม่คัน แต่ชา รักษาไม่หายใน 3 เดือน อย่าชะล่าใจ ให้รีบพบแพทย์รักษา
  2015-01-15, 10:33
 • Wednesday, October 01, 2014
  11:30
  โพสต์ทูเดย์ -หมอรัชตะแทงกั๊กทิ้งเก้าอี้อธิการฯ ลั่นกับชาวมหิดล กำลังพิจารณาทำงานควบสองเก้าอี้ได้หรือไม่ ย้ำรักษาสัญญาขอเวลาตัดสินไม่นานมีคำตอบแน่ ขณะที่ย้ายบิ๊กสธ.เข้าครม.วันนี้ ลือสะพัดเด้งปลัดณรงค์เข้ากรุ
  2014-10-01, 11:30
 • Sunday, September 28, 2014
  10:34
  แชร์ว่อนเน็ต ข้อความปลัดสธ.วันสรุปผลตรวจราชการสธ. 26 ก.ย. กระตุ้นขรก.ต้องเข้มแข็ง เป็นผู้นำต้องกล้า อย่าอยู่เอาตัวรอดไปวันๆ เดินหน้า เขตสุขภาพ การเงินการคลัง งบ IP ที่เขต OP ที่จังหวัด PP ที่อำเภอหรือไม่ เน้นแต่งตั้งโยกย้ายต้องมีธรรมาภิบาล ก่อนทิ้งท้ายอยากเห็นคนสธ.ยืนด้วยขาตนเอง ไม่ขอเงินใคร ปิดท้ายด้วยวาทะอ.ป๋วย ถ้าไม่พะวงเก้าอี้ จะตัดสินใจได้ถูกต้อง ขณะที่สถานการณ์ในสธ. หลังชมรมแพทย์ชนบท และประชาคมสธ.เข้าพบ รมต.เสนอแนวทางปฏิรูปคนละทาง แถมประชาคมเน้นต้องโยกย้ายเป็นธรรม หลังมีข่าวดันรองอธิบดีเป็นรองปลัด ตรวจสอบพบเป็นผู้ตรวจเขต 12 ที่เพิ่งถูกดันจากรองอธิบดีเป็นผู้ตรวจเมื่อก.ย.56 ถูกมองอาวุโสไม่พอ ด้านแพทย์ชนบทเสนอซ้ำล้มเขตสุขภาพ
  2014-09-28, 10:34
 • Tuesday, September 23, 2014
  15:41
  สธ.ตรวจ รพ.สต.ลุโบะสาวอ พบหญิงคลอดลูกเสียชีวิตจากการตกเลือดมีอัตราสูง ขณะที่จังหวัดนราธิวาส ติด 1 ใน 10 ของประเทศ ที่ตายจากโรคไข้เลือดออก รมช.สธ.สั่งจัดบริการเชิงรุก เข้าหาประชาชนถึงบ้าน
  2014-09-23, 15:41
 • Saturday, August 03, 2013
  15:31
  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขอำเภอ เพื่อกลไกการกำกับดูแล (Regulation) ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภาคใต้" หนุนภาคีเครือข่ายเข้มแข็งภาคสาธารณสุขอำเภอ ขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว หวังให้ทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี ในทุกพื้นที่
  2013-08-03, 15:31

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
2 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน