Taxonomy term
 • Thursday, May 09, 2013
  11:55
  คำว่า “สังคมผู้สูงอายุ” เราอาจเคย ได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นสภาพสังคมที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากจำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น
  2013-05-09, 11:55
 • Monday, April 29, 2013
  10:04
    หมายเหตุ: ดร.คณิศ แสงสุพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง พูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม ผ่านรายการ จับชีพจรประเทศไทย ทีเอ็นเอ็น24 และ สยามรัฐ เผยแพร่มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ ดร.นฤมล สอาดโฉม :สัปดาห์นี้มีประเด็นเรื่องประกันสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้เราได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษา?
  2013-04-29, 10:04
 • Saturday, April 27, 2013
  13:28
  นักวิชาการห่วง ผู้สูงอายุไทยขาดคนดูแลยามแก่เฒ่า เหตุคนรุ่นใหม่มีบุตรลดลง แนะภาครัฐเพิ่มแรงจูงใจให้อยู่ในระบบการทำงานนานขึ้น เพื่อความมั่นคงทางรายได้ ชี้หากไม่วางแผนรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ระยะยาวกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจไทย
  2013-04-27, 13:28
 • Monday, April 22, 2013
  11:42
   
  2013-04-22, 11:42
 • Thursday, April 18, 2013
  14:13
  เรื่องของสังคมผู้สูงอายุกำลังทวีความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจไทย ถือเป็นความท้าทายเรื่องหนึ่ง ซึ่งข้อมูลจากเอกสารการนำเสนอเศรษฐกิจไทยกับความท้าทายในอนาคต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ระบุไว้ดังนี้
  2013-04-18, 14:13
 • Wednesday, April 17, 2013
  10:11
   
  2013-04-17, 10:11
 • Tuesday, March 12, 2013
  11:57
    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ดสปสช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช.มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง โดยให้วิเคราะห์สถานการณ์ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ก่อนนำเสนอบอร์ด สปสช.พิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาว ทั้งนี้มี เป้าหมายดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งกลุ่มที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
  2013-03-12, 11:57
 • Tuesday, February 26, 2013
  11:35
    น.ส.อรุณี ศรีโต ผู้แทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบเขตปริมณฑล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบทั่วประเทศ 24 ล้านคน ในจำนวนนี้พบว่า มีผู้สูงอายุระหว่าง 50-70 ปี ต้องรับงานไปทำที่บ้าน เช่น เย็บเสื้อผ้า ประกอบปลั๊กไฟ โดยมีรายได้อยู่ที่เดือนละ 1,600-4,500 บาท ซึ่งผู้สูงอายุบางคนต้องทำงานหนักเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้มีปัญหาสุขภาพ เช่น ปวดหลัง สายตาไม่ดี จึงอยากให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยหารือกับนายจ้างเพิ่มค่าจ้างให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านให้มากขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อจะได้มีรายได้เพียงพอและไม่ต้องทำงานหนักจนเสียสุขภาพ
  2013-02-26, 11:35
 • Tuesday, November 27, 2012
  12:25
   
  2012-11-27, 12:25
 • Sunday, June 24, 2012
  10:55
  ยาแม้จะมีคุณค่าอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน ยิ่งเมื่อต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกัมย่อมเสี่ยงต่อผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์
  2012-06-24, 10:55

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 58 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 15 วินาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 5 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 8 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerdum
10 ชั่วโมง 58 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 15 วินาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 5 นาที ago
Rogerdum
11 ชั่วโมง 8 นาที ago
กลับด้านบน