Taxonomy term
 • Thursday, September 21, 2017
  15:38
  มส.ผส.-สสส. เปิดผลวิจัยสถานการณ์ผู้สูงอายุถูกละเมิด 3 อันดับแรก “ทารุณจิตใจ-ทอดทิ้ง-หวังทรัพย์” ปี 2558 พบคดีอาญาผู้สูงอายุเป็นเหยื่อสูง 703 ราย เหตุโดดเดี่ยว ป่วย ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เสนอ 6 ข้อ ฝ่าปัญหาละเมิดสิทธิผู้สูงอายุ แนะทำงานเชิงรุก เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมแก้กฎหมาย ปรับ ภาระกิจ “ผู้พิทักษ์” รวมดูแลความเป็นอยู่- เพิ่มกระบวนการตรวจสอบการทำหน้าที่ มีจริยธรรม
  2017-09-21, 15:38
 • Sunday, August 27, 2017
  11:49
  เผยอีก 14 ปี อัตราเพิ่มผู้สูงอายุไทยพุ่งพรวดอันดับที่ 2 ของเอเชีย 28% เป็นผู้สูงอายุ สสส.-มส.ผส.เร่งผลักดันนโยบาย “ขยายอายุการจ้างงานหลังเกษียณ” เสนอ 3 แนวทาง ต่ออายุหลังเกษียณ เน้นสมัครใจทั้งลูกจ้าง นายจ้าง นำไปปรับใช้ให้เหมาะสม ช่วยรับมือสังคมสูงวัย มีหลักประกันรายได้ เปลี่ยนภาระเป็นพลัง
  2017-08-27, 11:49
 • Tuesday, July 25, 2017
  01:37
  สสส.ร่วมกับ รพ.แม่ระมาด จ.ตาก อุดช่องโหว่ระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยติดฝิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่แนวชายแดน เน้นขยายให้บริการที่ รพ.สต. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บูรณาการชุมชน-อาสาสมัครสาธารณสุข ค้นหาผู้ป่วยติดฝิ่นเชิงรุก ตั้งจุดบริการจ่ายยาเมทาโดนใกล้บ้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพกาย-ใจ ชู จ.ตากเป็นต้นแบบพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพตามแนวชายแดน
  2017-07-25, 01:37
 • Tuesday, July 11, 2017
  19:27
  สสส.เผยสถานการณ์คนไร้บ้าน ทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นคน เฉพาะกทม.ราว 1,300 คน ยังเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน วอนเปิดใจ ให้โอกาส ปรับมุมมองใหม่ สร้างความเข้าใจผ่านโครงการ Human of Street ตีแผ่ชีวิตจริงผ่านสื่อศิลปะนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือคนไร้บ้าน ละครเวที นิทรรศการ รวมพลังคนรุ่นใหม่ผลักดันนโยบายสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
  2017-07-11, 19:27
 • Tuesday, May 30, 2017
  08:52
  สสส.หนุนดูแลสุขภาพ การศึกษาลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เชื่อมโยงการศึกษาไทย-เมียนมา พัฒนาคุณภาพชีวิต ผุดศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนไทย-พม่าต้นแบบ สร้างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวทำงานร่วมกับ อสม. ให้ความรู้ ป้องกันโรค เข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น
  2017-05-30, 08:52
 • Thursday, April 06, 2017
  19:18
  ก.แรงงานร่วมมือ สสส.และภาคี MOU แผนบริหารแรงงานนอกระบบ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 21ล้านคน
  2017-04-06, 19:18

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน