Taxonomy term
 • Tuesday, June 11, 2019
  08:03
  กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ เน้นความเป็นเลิศด้านการจัดบริการและการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
  2019-06-11, 08:03
 • Tuesday, October 02, 2018
  22:22
  “ปลัดสุขุม” มอบนโยบายบริหารงาน สธ. เน้น 12 แนวทางดำเนินงาน ระบุจะร่วมมือกันสร้างความสามัคคีในองค์กร มีความเป็นพี่เป็นน้อง พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและ รมว.สธ. พัฒนาระบบปฐมภูมิ เกิดความรู้สึกเป็น “โรงพยาบาลของเรา” ไม่เน้นการประกวดเพื่อแข่งขันกันล่ารางวัล แต่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ได้มาตรฐานไปด้วยกัน มีการประสานงานเป็นเครือข่าย พี่ช่วยน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดเล็ก
  2018-10-02, 22:22

ความคิดเห็นล่าสุด

Phusanisa Juthajarat
1 วัน 19 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Phusanisa Juthajarat
1 วัน 19 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน