Taxonomy term
 • Thursday, January 10, 2019
  15:22
  ผอ.ศูนย์สันติวิธี สธ.ชี้แนวโน้มการฟ้องร้องทางการแพทย์สูงขึ้นเรื่อยๆ เผยข้อมูลย้อนหลัง 20 ปี สธ.ชนะคดีฟ้องร้องทางการแพทย์ 45 คดี ไกล่เกลี่ยจบชั้นศาล 164 คดี และแพ้ 21 คดี ต้องจ่ายเงินให้ผู้ร้อง 36 ล้านบาท แจงมาตรการ 2P safety ช่วยแก้ไขปัญหาได้ พร้อมจับมือ สปสช. – ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอิสระ – สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับเขต
  2019-01-10, 15:22
 • Tuesday, September 22, 2015
  08:05
  กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครือข่ายนักสันติวิธี จัดระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและความขัดแย้ง ทางการแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว พร้อมพัฒนาคุณภาพระบบบริการเขตสุขภาพ และหนุน รพ.ทุกแห่งเป็น รพ.คุณธรรม ลดปัญหาฟ้องร้อง สร้างศรัทธา และความเชื่อมั่นประชาชน
  2015-09-22, 08:05

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
1 ชั่วโมง 21 นาที ago
สุรศักดิ์
4 ชั่วโมง 58 นาที ago
ประสาร นัฏสถาพร
9 ชั่วโมง 12 นาที ago
พิสุทธิ์ โชคคติวัฒน์
10 ชั่วโมง 35 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
1 ชั่วโมง 21 นาที ago
สุรศักดิ์
4 ชั่วโมง 58 นาที ago
ประสาร นัฏสถาพร
9 ชั่วโมง 12 นาที ago
พิสุทธิ์ โชคคติวัฒน์
10 ชั่วโมง 35 นาที ago
กลับด้านบน