Taxonomy term
 • Tuesday, April 02, 2019
  13:35
  สสส.จับมือ ThaiPBS และภาคีเครือข่าย สร้างความเข้าใจคนไร้บ้าน เปราะบาง ต้องการโอกาส 55% เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ สวัสดิการทางสังคม กว่าครึ่งมีงานทำ แต่รายได้น้อย ไม่มั่นคง หนุนเปิดโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ยั่งยืน
  2019-04-02, 13:35
 • Tuesday, March 12, 2019
  12:13
  การแก้ปัญหาคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในระยะที่ผ่านมาส่วนมากเป็นการแก้ปัญหาแบบ Case by case มากกว่าจะเป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบจากภาครัฐ ทำให้ยังมีคนไทยที่ไร้บัตรประชาชนอีกจำนวนมากถูกละเลยอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ และเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพ อย่างไรก็ดีในมุมมองของ อนรรฆ พิทักษ์ธานิน นักวิจัยศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า แม้การจัดการอย่างเป็นระบบจะยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนในขณะนี้ แต่การทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังขับเคลื่อนไปข้างหน้าและยังมีความหวังที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างแน่นอน
  2019-03-12, 12:13
 • Monday, September 24, 2018
  10:44
  นักวิจัย เผยคณะทำงานแก้ปัญหา “คนไทยไร้สิทธิ” เตรียมหารือ มท. พม. และสภาความมั่นคงฯ “เปิดลงทะเบียนคนไทยไร้สิทธิ” ทั่วประเทศ สู่การแก้ปัญหาเชิงระบบ เพิ่มความมั่นคงประเทศ หลังผลสำรวจเบื้องต้น 26 จังหวัด พบคนไทยมีปัญหาสิทธิสถานะจำนวนมาก ฐานะยากจน เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ
  2018-09-24, 10:44
 • Thursday, August 23, 2018
  15:25
  “คนไร้บ้าน”สุดเปราะบาง เสี่ยงเจ็บป่วย-อายุสั้นกว่าคนทั่วไป แนะปรับระบบพิสูจน์สิทธิสถานะ จัดระบบคัดกรองสุขภาพมากเป็นพิเศษ เหตุมีความเสี่ยงด้านสุขภาพสูง กระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งต่อคนไร้บ้านเองและคนทั่วไป เช่น อาจเกิดโรคติดต่อขึ้นมาได้
  2018-08-23, 15:25
 • Sunday, March 25, 2018
  12:06
  สสส.หนุนลดภาระพึ่งพารัฐช่วย “คนไร้บ้าน” มีงานทำ ผลวิจัยชัดพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้านหน้าใหม่ภายใน 1 ปี ให้พึ่งพิงตนเองยิ่งเร็วยิ่งกลับสู่สังคมง่าย ระบุไทยสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจและศักยภาพแรงงาน 116 ล้านบาทต่อปี แถมแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหากไม่แก้ปัญหา
  2018-03-25, 12:06
 • Wednesday, November 29, 2017
  18:56
  เผยคนไร้บ้านทั่วประเทศเข้าไม่ถึงสิทธิทางสุขภาพกว่าร้อยละ 30 ส่งผลมีแนวโน้มทางสุขภาวะย่ำแย่ลง สสส.ตั้งเป้าคืนคนไร้บ้านสู่สังคมอย่างน้อยร้อยละ 10 ภายในปี 2563
  2017-11-29, 18:56
 • Tuesday, July 11, 2017
  19:27
  สสส.เผยสถานการณ์คนไร้บ้าน ทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นคน เฉพาะกทม.ราว 1,300 คน ยังเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน วอนเปิดใจ ให้โอกาส ปรับมุมมองใหม่ สร้างความเข้าใจผ่านโครงการ Human of Street ตีแผ่ชีวิตจริงผ่านสื่อศิลปะนิทรรศการภาพถ่ายฝีมือคนไร้บ้าน ละครเวที นิทรรศการ รวมพลังคนรุ่นใหม่ผลักดันนโยบายสาธารณะยกระดับคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน
  2017-07-11, 19:27

ความคิดเห็นล่าสุด

...
พิชญาภา ผงทอง
3 วัน 17 ชั่วโมง ago
Anonymous
3 วัน 17 ชั่วโมง ago
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
5 วัน 5 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
พิชญาภา ผงทอง
3 วัน 17 ชั่วโมง ago
Anonymous
3 วัน 17 ชั่วโมง ago
โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
5 วัน 5 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน