Taxonomy term
  • Thursday, November 06, 2014
    19:56
    สปสช.ร่วมกับ มูลนิธิมิตรภาพบำบัด จัดมหกรรมส่งเสริมมิตรภาพบำบัด “มีใจ มีทีม มีทุน ร่วมเกื้อหนุนเพื่อความยั่งยืน” หนุนงานจิตอาสาดูแลผู้ป่วย สืบสานแนวคิด “นพ.สงวน นิติยารัมภ์พงศ์” เผยหลัง 6 ปี ประสบผลสำเร็จขยายตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน” แล้วกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ พร้อมสร้างเครือข่ายสู่ชุมชนกว่า 1,600 เครือข่าย ช่วยดูแลเยียวยาจิตใจผู้ป่วยควบคู่การรักษาทางกาย พร้อมมอบ “รางวัลมิตรภาพดีเด่น ปี 56”  
    2014-11-06, 19:56

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
14 ชั่วโมง 11 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 34 นาที ago
Phawit Jitsabai
16 ชั่วโมง 2 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
14 ชั่วโมง 11 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
15 ชั่วโมง 34 นาที ago
Phawit Jitsabai
16 ชั่วโมง 2 นาที ago
กลับด้านบน