ก.พ.

 • ผบ.ทร.มอบนโยบายด้านสาธารณสุขและหารือร่วมกับปลัดสธ. ผู้บริหารระดับสูง ชูแผนสร้างความสมานฉันท์คนในชาติเป็นวาระเร่งด่วน ดำเนินการใน 4 เดือน ให้สธ.ร่วมกับศูนย์ปรองดองฯ ด้านปลัดสธ.เผย งานในสธ. แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะสั้น เร่งบรรจุข้าราชการทั้ง 2 รอบ พัฒนา 12 เขตสุขภาพเท่าเทียมกัน การออกนอกก.พ. ซึ่งต้องมีพิจารณากฎหมายหลายฉบับ ระยะกลาง 1 ปี ปฏิรูปการเงินการคลังด้านสุขภาพ สร้างกลไกกำหนดนโยบายสุขภาพระดับประเทศ ระยะยาว 3 ปี แผนการลงทุนให้สอดคล้องเขตสุขภาพ และแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
  2014-05-31 14:08
 • 2 แกนนำพยาบาลวิชาชีพลูกจ้าง หนุนข้าราชการสธ.ออกนอกการดูแลของ ก.พ. จะทำให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่ยอมรับไม่ง่าย และไม่น่าจะทำได้เร็ว เหตุขรก.สธ.ถือเป็นกลุ่มใหญ่คิดเป็นสัดส่วน 60-70 % ของขรก.ทั้งประเทศ แถมยังไม่ได้ขึ้นกับก.พ.หน่วยงานเดียว ชี้ที่ผ่านมาสธ.มีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งยังมีความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนต่างๆ การแก้ปัญหาให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นพกส.ก็แก้ที่ปลายเหตุ แถมการดำเนินการยังมีปัญหา ส่วนเรื่องบรรจุเป็นขรก.รอบสองนั้น เข้าใจสถานการณ์การเมือง ยังไม่ขยับเรียกร้อง รอดูท่าทีผู้บริหารก่อน
  2014-05-29 14:14
 • ปลัด สธ.เสนอ 4 ข้อในที่ประชุมฝ่ายสังคมจิตวิทยา ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพเท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพ เพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมเตรียมการแยกตัวจาก กพ. หลังจากที่ผ่านมาไม่ได้ดูแลข้าราชการอย่างที่ควรจะเป็น
  2014-05-27 17:01
 • ในที่สุดก็พอจะได้ข้อสรุปไปบ้างแล้วว่า เหตุใด้การบรรจุข้าราชการรอบสองของสธ. จำนวน 7,547 ตำแหน่ง ถึงไปไม่ถึงฝั่งฝัน ทั้งที่สิ่งที่ควรจะเป็นคือ น่าจะมีความชัดเจนตั้งแต่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 56 เพื่อที่จะได้บรรจุได้อย่างเป็นทางการในต้นปีงบประมาณ 57 แม้ทางสธ.จะออกมาให้เหตุผลว่า เป็นเพราะติดขัดที่เป็นรัฐบาลรักษาการ จึงทำให้เรื่องยังค้างเติ่งอยู่ และต้องรอไปจนกว่าจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม แต่เบื้องหลังของคำอธิบายนี้ คือ การที่สธ.ไม่สามารถทำแผนการบริหารจัดการอัตรากำลังได้ตรงกับที่ก.พ.ต้องการ เมื่อก.ย.56 จนเป็นเหตุให้ถูกก.พ.ตีกลับมา และกว่าจะทำให้เสร็จ เวลาก็ล่วงเลยมาถึง เม.ย. 57 เลยยุบสภามากว่า 4 เดือน
  2014-05-18 18:49
 • รองปลัด สธ.ยัน ข้าราชการประจำ ไม่เกี่ยวเหตุบรรจุลูกจ้างชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขล่าช้า เผยที่ผ่านมาเร่งจัดทำกรอบอัตรากำลังเต็มที่ ชี้ส่งแผนให้กพ.ตั้งแต่เดือนเม.ย.แล้ว แต่ติดรัฐบาลรักษาการจึงยังเสนอครม.ไม่ได้ เผยจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการหารือกับกพ.ในเรื่องนี้แม้แต่ครั้งเดียว ด้านประธานเครือพยาบาลข่ายลูกจ้างชั่วคราว เข้าใจรอรัฐบาลใหม่ แต่ควรเคลียร์เรื่องให้จบ มีรัฐบาลเมื่อไหร่ยื่นได้ทันที
  2014-05-15 19:31
 • ประชาคม สธ. จวก ก.พ. เละ ปล่อยข้าราชการถูกข่มขู่ ย่ำยี แบบไม่เหลียวแล ลั่นดูแลข้าราชการไม่ได้ ออกนอกระบบยังดีกว่า จี้ออกแถลงการณ์ประสานข้าราชการทั้งหมดแสดงออก
  2014-04-23 18:31
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - กรมการแพทย์เฮ เพิ่มอัตรากำลัง 1,764 ตำแหน่ง ยกระดับให้บริการรักษาโรคซับซ้อน บำบัดผู้ติดยาเสพติด รองรับเปิดเออีซี ดันผู้นำทางการแพทย์ในอนาคต
  2014-04-08 09:11
 • ไทยรัฐ - กระทรวงสาธารณสุขประชุมพิจารณาค่าตอบแทน มีมติออกประกาศจ่ายค่าตอบแทนฉบับ 8.1 เห็นชอบประกาศค่าตอบแทน P4P ฉบับ 9 เตรียมเสนอคณะกรรมการฯ ประชุมอีกรอบ 29 พ.ย. วอนแพทย์ชนบทเข้าร่วมประชุม...
  2013-11-26 11:42
 • กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยประเมินผลการทำงานด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม และปรับฐานข้อมูลกำลังคนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน คาดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติการบรรจุข้าราชการให้ใหม่ปีละกว่า 10,000 คน  
  2013-08-23 19:49
 • กพ.กำหนดเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติตำแหน่งข้าราชการให้บุคลากรสธ. โดยสธ.ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงกับกพ.ได้ รวมถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความต้องการแพทย์ พยาบาล และการกระจายตามพื้นที่ต่างๆ และการแผนการผลิตบุคลากร หากสธ.ทพไม่ได้ กพ.จะยังไม่เสนอครม.
  2013-08-22 12:06

Pages