กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  • สบส.คาด รู้ผลทารก 14 ชม.คลอดตาย สัปดาห์นี้ ย้ำส่วนของมาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์ต้องใช้เวลาตรวจสอบ 
    2012-05-31 20:38
  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้!! ความมีชื่อเสียงของสปาไทย ส่งผลให้ผู้ประกอบการหัวใสสร้างธุรกิจสปาไทยแบบแอบแฝงเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เข้าข่ายการค้าประเวณี หรือที่มีเจ้าของและผู้ให้บริการเป็นชาวต่างชาติ โดยไม่มีการรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการสปาไทยกับสบส. พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบสปาไทยทั้งในและต่างประเทศ คุมเข้มมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน รักษาชื่อเสียงและคุณภาพสปาไทย ย้ำชัด ! สถานบริการสุขภาพทุกแห่งและสปาต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สบส. เท่านั้น
    2012-05-28 12:28
  • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)แนวคิดในการจัดตั้ง สมาคมสปาไทยในต่างแดน เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานกันระหว่างสปาไทยในต่างแดนกับ สบส. ต้องหาแนวทางในการทำให้เกิดเป็นสปาไทยแท้ๆ ไม่ใช่ให้ชาวต่างชาติมาเปิดบริการสปาแบบไทยแต่พนักงานภายในร้านกลับไม่มีคนไทย 
    2012-05-10 20:10

Pages